Eiendom

Sist oppdatert 23.01.2018

Byggeprosjekter

Eiendom har ansvar for å gjennomføre nybygg og større mbyggingsarbeider innenfor fylkeskommunens investeringsbudsjett, samt gjennomføre planlagt vedlikehold av hele bygningsmassen.

Fellesprosjektet

Bakgrunn

Fylkestinget vedtok fremtidig tilbud- og skolestruktur i april 2017 i FT sak 22/17.

Inntil saken ble behandlet, har det vært avventet å investere i flere av skolene som ble vurdert i denne saken.

Vedlikeholdsetterslep for de videregående skolene er kartlagt, og denne kartleggingen er grunnlaget for at det er iverksatt et fellesprosjekt.

Hovedmålet er utskifting av eldre tekniske anlegg som ventilasjon, varme og elektro med tilhørende arbeider. I tillegg vil det utføres andre nødvendige bygningsmessige arbeider som taktekking og fasadeutbedring. Innvendig overflateutbedringer er ikke medtatt.

Fellesprosjektet består av 6 delprosjekter:

Stange videregående skole
Nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende arbeider, ny energiforsyning (utfasing av oljekjel), nye lærerarbeidsplasser og utbedring av brannpålegg

Solør videregående skole/avd. Våler
Taktekking, nytt ventilasjonsanlegg med tilhørende arbeider, utbedring av energiforsyning, nye lærerarbeidsplasser, erstatning av undervisningslokaler som har tilhold i brakkerigg, utbedring av el-anlegg

Solør videregående skole/avd. Sønsterud – del 1
Ny ventilasjon med tilhørende arbeider, ny damegarderobe, utskifting av deler av belysningsanlegg, utskifting av vinduer/dører. Del 2 av oppgraderingen er ikke prioritert i denne planperioden

Skarnes videregående skole
Ny ventilasjon med tilhørende arbeider, nye vinduer, dører og porter, solavskjerming der det er nødvendig, utskifting av deler av fasadeplater, belysningsanlegg og ledelysanlegg, oppgradering av el-anlegg, ny taktekking

Storhamar videregående skole
Oppgradering av ventilasjon og varmeanlegg i eldre bygningsmasse med tilhørende arbeider

Brumunddalshallen
Tekking av yttertak, fasadeutbedringer inklusive dører og vinduer, ventilasjon og varmeanlegg med tilhørende arbeider, utbedring av el-anlegg og garderobeanlegg 

Framdrift og gjennomføring

Alle delprosjektene ble igangsatt i januar 2018.
Alle delprosjektene skal ferdigstilles senest 31. desember 2019.

Gjennomføring og organisering

Grunnet rask framdrift er entreprisemodellen modifisert totalentreprise valgt for hvert prosjekt. Styringsgruppa kan gjøre prioriteringer mellom rammene for hvert delprosjekt.

Elverum videregående skole

Våren 2016 ble det gjennomført en totalentreprisekonkurranse for rehabilitering og nybygg ved Elverum videregående skole. Veidekke AS, HENT AS og Martin M Bakken AS deltok i konkurrensen, og det er skrevet kontrakt med "vinner" Martin M Bakken AS for gjennomføring av prosjektet.

Byggearbeidene startet opp høsten 2016 og skal gjennomføres i tre faser med endelig ferdigstillelse høsten 2019.

Fase 1 som er rehabilitering av idrettshall, nybygg idrettshall og nybygg administrasjon, bibliotek og auditorie ble ferdigstilt og tatt i bruk i september 2017.

 Elverum videregående skole, 3D oversiktsperspektivDronebilde av Elverum videregående skole under byggingNytt administrasjonsbygg og ny inngang Elverum videregående skoleIdrettshallen Elverum videregående skoleNy fasade av i idrettsbygget, Elverum videregående skole

 

Byggeprosjekt 2016

Bakgrunnen er forprosjekt «Elvis i ny drakt» vedtatt i 2009. Forprosjektet ble gjennomgått og revidert i 2014.

Gjennomføring av byggeprosjekt ble vedtatt i FT sak 125/16 til 434,5 mill. kroner

Prosjektet omfatter full rehabilitering av eksisterende skoleanlegg bygd før 2010, samt nytt administrasjonsbygg og utvidelse av idrettshallen.

Elever og ansatte

940 elever hvorav ca 930 på Elvis, de øvrige på Vestad. Det er ca 175 ansatte.

Skolen har følgende utdanningsprogram

 • Studiespesialisering
 • Bygg og Anlegg
 • Design og håndverk
 • Elektro
 • Helse og oppvekst
 • Idrettsfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Påbygg
 • Finn din vei

Martin M Bakken AS er totalentreprenør i samarbeid med:

 • Arkitekt StudioNSW AS v/ Amund Eggum Wangen og Gunn Helen Fuglestad
 • Øvrige rådgivere/underentreprenør
 • Landskapsarkitekt Norconsult AS
 • Bjørnstad Prosjektering AS
 • Storhamar Elektro AS
 • GK Inneklima AS
 • GK Rør AS
 • Erichsen og Horgen AS
 • Ing. Hallås Elverum AS

Framdrift

Prosjektet skal gjennomføres i 3 byggetrinn + utomhus

 • Fase 1 Ferdigstilt september 2017
 • Fase 2 2017-2018 Rehabilitering av fløy D, F
 • Fase 3 2018-2019 Rehabilitering av fløy B, C og G
 • 2019 Utomhus

Midlertidige lokaler

Utdanningsprogrammene Teknikk- og industriell produksjon, Elektrofag samt Service- og samferdsel skal fra høsten 2017, og fram til ferdigstillelses av prosjektet høsten 2019 være i leiede lokaler i Grindalsvegen 10 A i Elverum.

Jønsberg videregående skole internat

Internatet på skolen er fra 1913 og bygget skal nå rehabiliteres innvendig med nye overflater og nytt sanitæranlegg. I 2015 fikk bygget nytt skifertak, og tidligere er vinduer skiftet og bygget er malt utvendig. Som en del av tiltaket nå er å installere heis i bygget. Rehabiliteringsarbeidet er godt i gang, og deler av bygget er ferdig rehabilitert. Endelig ferdigstillelse for hele prosjektet er sommeren 2018. 

 Fasaden av Internatet på Jønsberg videregående skoleFjerning av asbest i korridoren på InternatetNy rehabilitert korridor på Internatet på Jønsberg videregående skole

 

Ringsaker videregående skole

Det er gjennomført en totalentreprisekonkurranse for nybygg og rehabilitering av skolen. Martin M Bakken AS er kontrahert for å gjennomføre prosjektet. Det bygges nytt verkstedbygg, nytt administrasjonsbygg med kantine, bibliotek og auditorium. I tillegg inngår delvis rehabilitering av det gamle undervisningsbygget. Byggearbeidene ble ferdigstilt i løpet av 2017 og skolen er fra nyttår 2018 samlet i Brumunddal. Gjenstående arbeider i 2018 er riving av det gamle HO-bygget (heles - og oppvekst), samt utomhus arbeider. Flytting fra Moelv og midlertidige lokaler Strandsagvegen i Brumunddal er gjennomført.

 Fasaden på Ringsaker videregående skoleNy kantine og bibliotek på Ringsaker videregående skoleFolierte vinduer på Ringsaker videregående skoleNy fasade på Ringsaker videregående skoleNy fasade på Ringsaker videregående skoleVrimleareal på Ringsaker videregående skoleKorridor og møterom på Ringsaker videregående skoleSpinningsal på Ringsaker videregående skole

 

Utleie

Ledige kontorlokaler i Alvdal

I rektorboligen på Storsteigen videregående skole er det kontorlokaler til leie.

For visning av lokalene, kontakt Vidar Skogli på telefon 908 33 142.

For kontrakt og ytterligere opplysninger, kontakt Tonje Humberset Lilleås på telefon 400 75 434.

Adressen er Steigjelen 47, 2560 Alvdal.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?