Kontakt oss!

Hva gjør fylkeskommunen?

Hedmark fylkeskommune jobber for å utvikle Hedmark hver eneste dag. Dette gjør vi i samarbeid med andre offentlige virksomheter, lokalt næringsliv, foreninger, lag og organisasjoner. Og selvfølgelig sammen med innbyggerne våre.

Målet er å skape et fylke hvor det er godt å bo og trives i, med en kunnskapsrik og sunn befolkning hvor næringslivet har gode vilkår samtidig som natur og miljø tas vare på. Dette beskriver Hedmark fylkeskommunes rolle som samfunnsutvikler.

Fylkesdirektøren

Fylkesdirektør

Hanne Varhaug Søberg

Tlf.: 915 61 585
Send e-post

Assisterende fylkesdirektør

Sigurd Skage

Tlf.: 913 40 124
Send e-post