Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er en integrert del av fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Enhet for internasjonalt samarbeid jobber med å legge til rette for et mer internasjonalt rettet samfunns- og næringsliv.
Sist oppdatert 10.12.2017

Fylkessjef

Ole Jørn Alfstad
Tlf.: 915 61 587
E-post: ole.alfstad@hedmark.org

 

  • Vi bidrar til å bygger ned grensehindre for næringsliv og jobber for økt kommunikasjon og fremkommelighet over grensen mot Sverige/EU.
  • Vi tilrettelegger for grenseoverskridende samarbeid innen forskning og innovasjon, konkurransekraft, miljø- og ressursforvaltning, bærekraftig transport og sysselsetting ved å bevilge tilskudd til Interreg Sverige-Norge prosjekter.
  • Vi kobler forskning, næringsliv og offentlig sektor for å øke konkurransekraften gjennom internasjonale prosjekter.
  • Vi gir målrettet informasjon og bistand om mulighetene til å delta i internasjonale program.
  • Vi initierer, deltar i og gir tilskudd til gjennomføring av EU-finansierte prosjekter eller prosjekter i EUs regionalutviklingsprogram Interreg.
  • Vi gir veiledning og støtte i EU-prosjektutviklingsprosesser og kopler regionale aktører med europeiske partnere.
  • Vi er involvert i europapolitisk regionalt interesse- og påvirkningsarbeid i saker relevant for utviklingen av vårt fylke gjennom deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk.

Ansatte

Finn ansatte på internasjonalt samarbeid

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?