Kultur, bibliotek og kompetanse

Fylkeskommunens kulturstrategi 2018-2020 har som visjon et gladere, sprekere og klokere Hedmark, og som hovedmål å få flere innbyggere i fylket engasjert i kulturfeltet.
Sist oppdatert 10.12.2017

Fylkessjef

Randi Langøigjelten
Tlf.: 415 21 414
E-post: randi.langoigjelten@hedmark.org

Tiltredelseserklæringen til fylkesrådet 2015 – 2019 har formulert sin målsetting på feltet som "Et idretts- og kulturtilbud som gir gode muligheter til utfoldelse, opplevelser og økt livskvalitet."

Enheten Kultur, bibliotek og kompetanse er en regional utviklingsaktør som arbeider med

  • Bibliotektjenester
  • Museer
  • Kunst og kunstformidling
  • Idrett og friluftsliv
  • Tiltak for barn og unge
  • Andre kulturtiltak, blant annet flerkulturelt arbeid

Fylkesbibliotekets arbeid er lovpålagt gjennom folkebibliotekloven: "Fylkesbiblioteket skal ivareta fjernlånsvirksomheten i fylket […]. Fylkesbiblioteket skal gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål".
(Lov om folkebibliotek, kapittel III, § 8).

Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune

Kulturstrategi_Hedmark_fylkeskommune_2018-2020.pdf

Handlingsplaner

Handlingsplan tre prioriteringer på tvers og allmenn kultur.pdf

Plan for fysisk aktivitet 2018-2020.pdf

Handlingsplan for bibliotek.pdf

Ansatte

Finn ansatte på kultur, bibliotek og kompetanse

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?