Fylkesstatistikk for Hedmark 2017

I fylkesstatistikken for Hedmark finner du blant annet fakta om befolkningsutvikling, folkehelse, utdanning, arbeidsliv, næringsliv, kultur, samferdsel og klima.

 

Fylkesstatistikk 2017.pdf

Fakta om Hedmark

  • 197 297 innbyggere (1. oktober 2018)
  • Største kommune er Ringsaker med 34 385 innbyggere
  • Lengste elv er Glomma, 619,9 meter lang
  • Største innsjø er Mjøsa, 365 km²
  • Høyeste fjell er Rondslottet, 2178 moh
  • Fylkesblomst er geitrams
  • Fylkesstein er trysilsandstein
  • Fylkesfugl er lerkefalk