Befolkningsutvikling

Informasjon om befolkningens størrelse, sammensetning og endring er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på flere samfunnsområder.
Sist oppdatert 04.12.2017

Aldersfordelingen sier for eksempel noe om etterspørsel etter utdannings- og studieplasser, andel i yrkesaktiv alder og behov for helse- og sosialtjenester. Den regionale fordelingen av befolkningen gir også viktige rammer for fylket og i kommunene.

Befolkningens størrelse og sammensetning endres på to måter: Ved at folk fødes og dør og ved at de flytter inn og ut av landet. Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd, og når flere flytter inn enn ut av landet, får vi det vi kaller en nettoinnvandring. Nettoinvandring er innvandring minus utvandring. Til sammen bestemmer dette befolkningsveksten. Befolkningsvekst er viktig for å sikre nok framtidig arbeidskraft og for opprettholdelse av tjenestetilbudet. Det er derfor både ønskelig og nødvendig å kunne opprettholde og øke folketallet. Innvandrere og tilflyttere vil i denne sammenheng spille en viktig rolle.

Du finner sentrale tall for befolkningsutviklingen i Hedmark her:

2.Befolkningsutvikling og demografi.pdf

Du finner også tall på kommune og regionsnivå her:

Kommune- og regionsstatistikk 

Tall pr 3. kvartal 2019

Tall pr. 2. kvartal 2019

0,2% befolkningsvekst i Hedmark pr. 3. kvartal 2018

Lav befolkningsvekst i 2. kvartal 2018

776 nye hedmarkinger per 1. januar 2018

Fortsatt vekst i Hedmark - tall per 1. oktober 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?