Klima og miljø

Det overordnede målet for klima, energi og miljøarbeid i Hedmark er en bærekraftig utvikling av samfunnet.
Sist oppdatert 04.12.2017

Dette innbefatter omstilling av praksis, livstil og virksomheter slik at alle samfunnsaktiviteter tilpasser seg til en begrensing av forbruket til et omfang som faller innenfor naturenes økologiske bæreevner.

Behovet for et grønt skifte, altså omstilling fra et energikrevende og fossildrivstoffbasert samfunn, til et miljøvennlig, lavutslippsbasert samfunn, anses som nødvendig for å opprettholde naturens og samfunnets bærekapasitet.

Fylkesstatistikken 2017, klima, energi, miljø og naturforvaltning:

Klima, energi, miljø og naturforvaltning 2017.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?