Nærings- og arbeidsliv

En positiv arbeidsplassutvikling, både det å skape nye og det å videreutvikle eksisterende arbeidsliv, er viktig for regional og lokal utvikling.
Sist oppdatert 04.12.2017

Bortfall av arbeidsplasser vil over tid medføre fraflytting og også redusere muligheten for innflytting. Dette vil påvirke befolkningsutviklingen og bosettingsmønsteret i store deler av fylket. I neste omgang vil en da redusere mulighetene for å utnytte Hedmarks ressurser.

Fylkesstatistikken 2017, kapitlet om næringsliv og arbeidsplassutvikling:

Næringsliv og arbeidsplassutvikling 2017.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?