Utdanning

På individnivå viser forskning at utdanning bidrar til å øke en persons livskvalitet og mestring i livet. Det er derfor viktig å se på konsekvenserav gjennomføring og frafall i videregående skole.
Sist oppdatert 04.12.2017

Lavt utdanningsnivå er relatert til lavere deltakelse i arbeidslivet og større risiko for svekket helse, arbeidsuførhet og uføretrygd.

Fylkesstatistikken 2017, utdanning:

Utdanning og oppvekst 2017.pdf

 

Det vil bli lagt ut statistikker og oversikter etterhvert som tallene er klare. 

 

Poenggrenser 2014-2018.pdf

Antall søkere pr 23. mars 2018 - fordelt på skole.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?