Politiske saker og møtekalender

Fylkestinget i nett-TV

Alle plenumsmøtene i Hedmark fylkesting sendes i nett-tv. Det samme gjelder møtene i Fellesnemnda.

Du kan se dem direkte mens møtene pågår eller i opptak når møtene er avsluttet.

Se fylkestinget i nett-TV

Slik kan du påvirke

Alle innbyggere i Hedmark har mulighet til å påvirke politikken i Hedmark fylkeskommune.

Høringer

Mange saker som skal behandles i fylkestinget blir lagt ut til offentlig høring. Noen får invitasjon til å komme med en uttalelse, for eksempel kommuner og organisasjoner. Men også enkeltpersoner kan komme med sine innspill ved å sende epost eller brev.

Innbyggerinitiativ

Kommuneloven slår fast at alle innbyggere i Hedmark har rett til å fremme forslag for politikerne. Dette gjelder både innbyggere bosatt i Hedmark og organisasjoner. Også personer under 18 år kan fremme forslag.

Følgende kriterier gjelder:

  • Forslaget må gjelde fylkeskommunens virksomhet.
  • Minst 500 innbyggere må stå bak forslaget.
  • Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter.

På minsak.no kan du sende inn forslaget elektronisk eller du kan sende det til:

Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Andre måter å påvirke politikken på
  • Stemme ved valg
  • Melde seg in i et politisk parti
  • Melde seg inn i en interesseorganisasjon

Register over styreverv

KS har opprettet et styrevervregister. Her kan du sjekke styreverv til politikere og ansatte i Hedmark fylkeskommune.

Søk i styrevervregisteret