Elev-, lærling- og mobbeombud

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk.
Sist oppdatert 23.11.2017

Ombudet skal videre se til at de får oppfylt sine rettigheter i forhold til det fysiske og psykososiale skolemiljøet. Ombudet skal bidra i arbeidet mot mobbing og krenkelser på skolene og i lærebedriftene, og kan bistå både enkeltelever/lærlinger og grupper i slike saker.

Ombudet kan videre bistå lærlinger og elever i enkeltsaker. Ombudet kan bistå enkeltpersoner, så vel som grupper av elever eller lærlinger.

Ombudet kan hjelpe deg i saker som har med din opplæring i videregående skole å gjøre. Dette gjelder uansett om du har helt enkle spørsmål om regelverk, eller du har behov for bistand i alvorligere saker. Ombudet kan bistå deg med informasjon om dine rettigheter, hjelpe deg i forhold til skriving av klager og være med deg i møter med skole, lærebedrift o.l. dersom du ønsker det.

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark skal også bidra til å styrke elevdemokratiet i Hedmark, og bidrar derfor til skoleringen av elevråd, og oppfølging av disse i løpet av skoleåret.
Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark kan kontaktes på:

Skolereglement

Skolereglementet er felles for alle de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune.Ved behov kan den enkelte skole fastsette supplerende bestemmelser.

Skolereglement.pdf

Andre ressurser

Opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?