Mobbeombud for barn og elever

Mobbeombudet er er lavterskeltilbud som følger barn og elever fra barnehage og ut videregående skole.
Sist oppdatert 05.10.2018

Ombudet er en uavhengig person som kan være en samarbeidspartner for å avklare hva mobbing er, avdekke mobbing, iverksette tiltak for å stoppe mobbing og videre oppfølging av mobbesaker.

Oppgaven til mobbeombudet er først og fremst å støtte og veilede barn, elever, foresatte og ansatte i barnehager, barneskoler, ungdomskoler og de videregående skolene i saker som gjelder mobbing.

Ombudet skal samarbeide med elev- og lærlingeombudet om skolemiljø i videregående skole.

Forebyggende arbeid og å spre kunnskap om mobbing og på den måten bidra til å øke kompetansen i skoler og barnehager er en viktig oppgave.

Dessuten skal ombudet bistå alle som ønsker hjelp eller veiledning i en mobbesak.

Kontakt mobbeombud Anni Rogstad:

E-post: anni.rogstad@hedmark.org

Tlf.: 62 54 46 00

Mob.: 913 69 532

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?