Folkehelsestrategi 2018-2022

Sist oppdatert 07.11.2018

 

Folkehelsestrategi Hedmark 2018-2022.pdf

Folkehelsestrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2022 ble vedtatt i fylkestinget i juni 2018. Strategien er utarbeidet på bakgrunn av fylkeskommunens mål om bedre folkehelse og reduserte sosiale forskjeller, og videreføring av visjonen fra 2004 «Enkelt å velge sunt». Det er fortsatt viktig å arbeide for at lokalsamfunn har kvaliteter som skaper inkludering og gir grunnlag for at alle er med i samfunnsutviklingen.

Strategien gir et overordnet veivalg for fylkeskommunen, der folkehelseperspektivet skal fremmes innen alle fylkeskommunens tillagte oppgaver som regional utvikling, samfunnsplanlegging, samferdsel, miljø, kultur, natur og friluftsliv, kulturarv, næringsutvikling og innovasjon, internasjonalt samarbeid, drift av de videregående skoler og tannhelsetjenesten.

Strategien setter retning, men den konkretiserer ikke veien. Folkehelsetiltakene utvikles innad i alle deler av fylkeskommunens ansvarsområder og konkretiseres i enhetenes eget arbeid med vedtak og handlingsplaner. 

I arbeid med folkehelsestrategien har det vært invitert til bred medvirkning med
representanter fra kommuner, regionale aktører og frivillige organisasjoner.

Formål med strategien:

  • utvikle et oppdatert strategidokument for Hedmark fylkeskommunes arbeid med folkehelse
  • fremme folkehelseperspektivet innen alle fylkeskommunenes tillagte oppgaver, herunder regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting
  • peke ut særskilte innsatsområder i folkehelsearbeidet i Hedmark
  • styrke grunnlaget for samarbeid med kommunene, frivillig sektor og regionale aktører
  • bidra til en mer effektiv og målrettet bruk av avsatte ressurser

Kunnskapsgrunnlag folkehelsestrategi:

Kunnskapsgrunnlag.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?