Konferanser, kurs og møter

Sist oppdatert 16.01.2018

Mat, måltids- og bevegelsesglede i barnehager og sfo 7. nov 2018

Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Hedmark inviterer ansatte i barnehager og SFO til fagdag med tema "'Mat, måltids- og bevegelsesglede" 

På fagdagen settes det fokus på mat, måltids- og bevegelsesglede hos barn i barnehager og på SFO. Nye nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen vil bli presentert. Det vil bli gitt eksempler på hvordan man kan jobbe med måltidsaktiviteter fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Hamar Naturskole vil prate om natur- og bevegelsesglede. Charlotte Mohn Gaustad (kjent fra "Jenter på hjul" og "Fingrene av fatet") vil bidra med praktiske råd når det gjelder å bruke naturen for å få barn til å spise sunn mat. Hun har tidligere gitt ut flere kokebøker. Til daglig drifter hun sitt eget firma Markestad.

Velkommen til en inspirerende fagdag!

Mat, måltids- og bevegelsesglede 7. nov.pdf

 

Folkehelsekonferansen i Hedmark 19-20. april 2018

 Torsdag 19. april: "nye former for samarbeid".

«Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt hver for oss», sa Jan P. Syse. Den engelske poeten John Donne skrev i 1624 setningen: «no man is an island», et sitat som benyttes flittig den dag i dag. Samarbeid er bra, men hvorfor det egentlig? Og på hvilken måte?

Fredag 20. april:  "Gå egne veier"

Hvorfor er det så vanskelig å være fornøyd med seg selv? Og hvis man ikke har det bra, er det ofte veldig vanskelig å si det. Hvordan kan man øve seg på å være modig nok til å gå sin egen vei? Psykisk helse er på agendaen.

Denne dagen ble det også arrangert et møte i regi av helsedirektoratet for å få innspill til ny nasjonal handlingsplan for økt fysisk aktivitet i befolkningen. Takk til alle som deltok og kom med innspill til dette arbeidet.

 

Program folkehelsekonferansen i Hedmark 2018.pdf

 

Presentasjoner fra konferansen

 

John Ashton - Lecture with images.pdf

Linnéa Myhre - kroppen vs psyken - .pdf

Antidoping Norge - En treningskultur på avveie1.pdf

Antidoping Norge - En treningskultur på avveie2.pdf

Per Hvamstad - Eilert Sundt helsepolitisk perspektiv.pdf

Helsedirektoratet - nasjonal handlingsplan fysisk aktivitet.pdf

 

Link til film om biblotøyen: https://youtu.be/qsB-V1VX7LI

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?