Idéer til god folkehelse - søk her!

Sist oppdatert 16.01.2018

Hedmark fylkeskommune har to tilskuddsordninger innen folkehelsearbeid. Søknad sendes via nettstedet regionalforvaltning.no. Les godt gjennom retningslinjer og krav til innhold i tilskuddsordning før du søker.

Viktig om utfylling av søknad i regionalforvaltning

Søkere registrerer seg med organisasjonsnavn og -nummer på regionalforvaltning.no, og får tildelt passord til pålogging. Deretter er det bare å fylle ut malen til en fullstendig søknad.

Under finner du informasjon om hvordan en søker, og retningslinjene for de aktuelle støtteordningene. Det anbefales å ha retningslinjene tilgjengelig mens søknaden skrives og legges inn i regionalforvaltning.no.

Hvordan legge inn søknad i regionalforvaltning.no.pdf

1. Ideer til hva som er bra for folkehelsen i nærmiljøet

Arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i Hedmark. Arbeidet skal rettes mot befolkningen, og gjelder ikke individrettede tiltak. Kommuner i Hedmark kan søke. Kommunene kan søke alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/ eller privat sektor.

Retningslinjer og krav til innhold i tilskuddsordning 1

Søknadsfrist 2019: 12. april og 12. september

Det blir samlet politisk behandling av søknadene etter at fristen er gått ut.

Søknaden sendes via nettstedet www.regionalforvaltning.no, se over.

2. Frukt, grønt og fisk på menyen

Profilering av «Enkelt å velge sunt i Hedmark». Tilskuddsordningen omfatter både tilskudd til innkjøp av frukt og grønt, og tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat. Tilskudd til aktiviteter på arenaer der barn og unge ferdes vil bli prioritert. Kommunene i Hedmark og frivillige organisasjoner kan søke.

Det oppfordres til å ta kontakt med Hedmark fylkeskommune i forkant av innsending av søknaden, for nødvendige avklaringer.

Retningslinjer og krav til innhold i tilskuddsordning 2

Løpende frist

Søknaden sendes via nettstedet www.regionalforvaltning.no, se over.

Her søker barnehagene fiskesprellmidler

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke støtte gjennom ordning 2. "enkelt å velge sunt". Fiskesprellbarnehager kan søke om inntil kr 2000,- til aktivitet/ tiltak med fokus på fisk og annen sjømat. Hver barnehage kan få tilskudd inntil to ganger i året. Barna skal involveres i aktiviteten/ tiltaket. 

Barnehagene har et eget søknadsskjema som fylles ut og sendes postmottak@hedmark.org

Søknadsskjema Fiskesprellaktivitet.docx

Haugenstykket Barnehage, Tromsø. Foto: Ørjan Bertelsen

Les mer om fiskesprell på www.fiskesprell.no

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?