Ansvarlig enhet

Fylkessjef

Ole Jørn Alfstad
Tlf.: 915 61 587
E-post

Har du en prosjektidé?

Interreg Sverige-Norge programmet legger til rette for grenseoverskridende samarbeid innen forskning og innovasjon, konkurransekraft, miljø- og ressursforvaltning, bærekraftig transport og sysselsetting.

Har du en grenseoverskridende prosjekidé? Neste søknadsfrist er september 2018.

Facebook