EU-støtte til ditt prosjekt?

Internasjonalt samarbeid er viktig for å nå regionens mål og utvikle regionen. Hedmark fylkeskommune har et særlig fokus på å legge til rette for at flere benytter samarbeidsmulighetene gjennom EU- programmer og nordiske programmer.
Sist oppdatert 30.11.2017

Grenseregional prosjektidé?

Hedmark fylkeskommune forvalter Interreg Sverige-Norge programmet, ett av EUs grenseregionale utviklingsprogram og vi kan støtte prosjekter med partnere fra Värmlandog Dalarna på svensk side og Hedmark,  deler av Akershus og Østfold på norsk side.

Les mer om Interreg Sverige-Norge programmet.

Veiledning og støtte

Vår deltakelse i ulke EU-finansierte prosjekter og europeiske organisasjoner gir Hedmark nær kontakt med regioner i alle deler av Europa og innpass til viktige europeiske beslutningstakere.

Vi tilbyr kommuner, organisasjoner og næringslivet assistanse og støtte innen nettverksbygging, søknadsveiledning, prosjektrådgivning, partnersøk og kontakt med EUs miljøer i Brussel.

Mulighetene for samarbeid er mange.  Midlene finnes innenfor alle områder: Forskning og teknologi, innovasjon, ungdom, utdanning og kompetanse, informasjonsteknologi, folkehelse, næringsliv og  by- og regional utvikling, kultur og medier, miljø, transport og energi.

Ofte kan det være vanskelig å finne frem til riktig program og ordning. Vi har god oversikt over nasjonale kontaktpunkt for de ulike programmene og ordningene og kan veilede til rett instans for ditt prosjekt.

Osloregiones Europakontor: vår kompetansepartner

Hedmark fylkeskommune er medeier i Osloregionens europakontor. Kontoret ligger i Brussel og er vår kompetansepartner på EU-prosjektutvikling og en viktig døråpner til nettverk og institusjoner i Brussel. Kontoret har også utstrakt samarbeid med andre europeiske regioners kontorer i Brussel og bistår oss blant annet i å finne partnere til EU-prosjekter.

 

Kontakt oss

Eva Lundin

Kjell Vaagen

Rannveig Finsveen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?