EU-prosjekter

I det internasjonale arbeidet jobber vi ofte prosjektbasert og i samarbeid med både europeiske regioner og regionale aktører i Hedmark. Slik kopler vi satsninger og problemstillinger som er relevant for fylket vårt på kompetansemiljøer og partnere i Europa.
Sist oppdatert 18.01.2018

Hedmark fylkeskommune deltar i flere EU-finansierte prosjekter. Prosjektene gjennomføres innenfor områder som er viktige for fylket vårt og i samarbeid med europeiske og regionale partnere.

Grønn framtid

EFFECT4building - klimaeffektive investeringer

Hedmark fylkeskommune eier og drifter en rekke bygg i fylket. Vi er opptatt av å bidra til å redusere energiforbruket og er derfor med som partner i Interreg Østersjøprosjektet EFFECT4buidling. Prosjektet utvikler og tester ut ulike finansiseringsmodeller og verktøy som skal gjøre det mer lønnsomt og minske risiko for offentlige bygningseiere å investere i enregieffektiviseringsløsninger i nye og eksisterende bygg.   Regionale myndigheter, kommuner og teknologibedrifter fra landene Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland og Latvia er foruten Hedmark med i prosjektet. 

Faktaark EFFECT4building

RDI2Club - innovasjon og klyngesamarbeid innenfor bioøkonomi

RDI2CluB er en forkortelse for Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems og vil kople sammen og styrke rurale bioøkonomiklynger i Østersjøregionen.

Les mer på prosjektets webside.

 

Digital framtid

CORA - digital infrastruktur i grenseområder

Hedmark og vår naboregion Värmland samarbeider i prosjektet og skal undersøke mulighetene for grenseoverskridende bredbånd over en landegrense – og i dette tilfellet også over grensen mellom et EU-medlemsland og et ikke-medlemsland.

Partnere fra Hedmark er Hedmark fylkeskommune, Grue kommune, Eidskog kommune og Kongsvinger kommune.  En sentral del for Hedmark blir gjennomføring av en pilot som skal undersøke mulighetene for å utnytte at det bygges ut bredbånd og stamnett på svensk side frem til den norkse grensen.

Les mer på prosjektets webside.

 

Nyskapende framtid

Grensemulighheter - tilrettelegge for næringslivssamarbeid over grensen

Prosjektet bygger ned grensehindre og legger til rette for at bedrifter i Norge og Sverige uten hindre kan operere på et større grenseoverskridende marked.

Les mer om prosjektet på prosjektets webside.

INSIDEoutEU - Internasjonalisering av næringsliv

Prosjektet ser på nye tilnærminger til virkemidler for internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter.

Les mer på prosjektets webside.   

 

KISSME - Vil lage bedre grenseoverskridende virkemidler  

Prosjektet har som mål å styrke innovasjonsevnen og -kapasiteten i grenseoverskridende utveksling og aktiviteter. Gjennom KISS ME bruker aktører i Hedmark-Värmland og fire andre europeiske grenseregioner Interreg Europe til å styrke gjennomføringen av de grenseregionale Interreg-programmene.

Les mer på prosjektets webside.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?