Å bo og arbeide i grenseregionen

Hedmark er et grensefylke med 400 km grense mot Sverige. Vi jobber for å utnytte mulighetene for samarbeid på tvers av grensen og for å hindre at grensen skaper problemer for næringsliv, innbyggere og forvaltning.
Sist oppdatert 18.01.2018

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna

Hva er Grensekomiteen? 

Grensekomiteen Hedmark-Dalarna ble etablert i 2012 og er et felles grenseoverskridende samarbeidsorgan for regionale myndigheter/utviklingsaktører og kommuner i Hedmark og Dalarna.

Organisasjonene samarbeider innenfor prioriterte områder for å styrke den regionale utviklingen
og tilveksten i regionen. Samarbeidet bygger på en historisk og kulturell
samhørighet, en felles regional utviklingsinteresse og er basert på enforståelse av at de grenseoverskridende utfordringene innenfor næringsutvikling, arbeidsmarked og befolkningsutvikling best kan løses gjennom et tett samarbeid.

Grensekomiteen eies og styres av Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna og Regionrådet for Sør-Østerdal. Grensekomiteen støttes av eierne og Nordisk Ministerråd

 Hva arbeider Grensekomiteen med?

Samarbeidsprogrammet 2017-2020 til Nordisk Ministerråd er sentralt i arbeidet med 3 innsatsområder:

  • Bærekraftig distriktsutvikling
  • Innovative og resiliente regioner
  • Bedrifts- og næringsrettete grensehindre (mobilitet og integrasjon)

Eksempler på aktiviteter/prosjekter: Attraktivitets- og stedsutvikling i kommunene,  Flyplass i Sälen som motor for næringsutvikling, velferdsteknologi i Sør-Østerdal og Nordre Dalarna, Spinoffs Effect4Buildings, Smart spesialisering, besøksstrategi Femundsmarka Nasjonalpark, redusere mentale og formelle grensehindre for næringslivet, statistikkhefte Hedmark-Dalarna

 

Styringsgruppen i Grensekomiteen

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune, Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen, Assisterende Fylkesmann i Hedmark Anne Kathrine Fossum, Ordfører i Trysil Erik Sletten, Regionordfører Abbe Ronsten, Region Dalarna, Varaordfører Sofia Jarl, Region Dalarna, Landshövding Ylva Thörn, Länsstyrelsen Dalarna, Länsråd Camilla Fagerberg, Länsstyrelsen Dalarna

 

Kontakt

Seniorrådgiver Kjell Vaagen, Hedmark fylkeskommune  

Grensetjenesten Norge-Sverige

 Hva er Grenstejenesten?

Grensetjänsten er et grenseoverskridende samarbeide mellom Sverige og Norge.

Hovedoppgaven for Grensetjänsten er å hjelpe privatpersoner og firma som har en eller annen form for grensoverskridende sysselsetting. For den som arbeider eller driver firma på ”den andre siden” av den norsk-svenske grensen er det viktig å få riktig informasjon.

Grensetjänsten arbeider, ved hjelp av et heldekkende myndighetsnettverk, for å   kunne gi fullstendig informasjon til de som har spørsmål i forhold til grenseoverskridende sysselsetting for både privatpersoner og firma.

Kontakt

Grensetjenestens webside

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?