Klima

Klimaendringen, en endring i forventet værmønster, er en av vår tids store utfordringer. Årsaken til klimaendringen er økning av menneskeskapt drivhusgassutslipp i atmosfæren.
Sist oppdatert 13.11.2017

Ulike samfunn bidrar til utslipp av drivhusgasser i svært ulik grad, med industriland som har bidratt mest, og samtidig påvirker effekter av endringer i klimaet samfunnene i ulik grad og på ulike måter.

Drivhusgasser som slippes ut ved menneskedrevet aktiviteter er de usynlige gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Disse gassene fanger varmen opp i atmosfæren.

En betydelig økning i utslipp av drivhusgassene i de siste 150 år av industrialisering i vest, har ført til oppvarming av kloden på grunn av forsterkning av en naturlig drivhusgasseffekt. Effekten selv er avgjørende for at livet finnes og opprettholdes på jorden, men blir skadelig ved bestandig økning av temperaturen.

Siden konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren de siste 150 årene er blitt betydelig større enn i før-industriell tid, hovedsakelig som følge forbrenning av fossil drivstoff særlig i vestlige land, fører dette til utvikling av klimatiske omstendigheter som allerede har og kommer til å fortsette å ha negative virkninger på naturen og samfunnet.

Utvinning og bruk av fossile energikilder, altså olje, kull og gass, til produksjon av varer og transport, er de største årsakene til drivhusgassutslipp. Fossil drivstoff brukes i nesten alle menneskelige aktiviteter og virksomheter.

Største kilder til utslipp:

 • Transport
 • Industriell produksjon av materialer og varer
 • Olje- og gassindustri
 • Bygg
 • Industriell og storskala landbruk
 • Produksjon og bruk av energi.

I tillegg er disse kildene av drivhusgassutslipp også blant de største årsakene til andre typer miljøødeleggelser:

 • Forørkning
 • Forurensning
 • Tap av matjord
 • Avskoging
 • Tap av biologisk mangfold
 • Spredning av ulike miljø- og helserisikofaktorer
 • Konflikter
 • Tvangsflytting av lokale samfunn.

Vanvittig høy forbruk i vestlige land kan anses som hovedårsak til den globale klimaendringen og negative konsekvenser som følger. Samtidig gjør stor ulikhet i tilgjengelighet, eierskap, distribusjon og bruk av ressurser og varer mange ikke-vestlige samfunn langt mer sårbare for effekter av klimaendringen og muligheter for beredskap og tilpasning, enn velstående vestlige samfunn.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?