Viltforvaltning

Hedmark fylkeskommune har ansvar for forvaltning av høstbare, ikke-truede arter av vilt i fylket.
Sist oppdatert 05.12.2017

Prioriterte oppgaver i vårt forvaltningsarbeid er veiledning i forhold til viltforvaltning og regelverk, stimulering til samarbeid mellom rettighetshavere og bistand med bestandsanalyser. I tillegg er vi engasjert i ulike prosjekter, som blant annet "Vilt og trafikk i Hedmark".

Arbeid og prioriteringer som skal utføres på området viltforvaltning skal også sees i sammenheng med fylkeskommunens øvrige oppgaver og rolle som regional planleggings- og utviklingsaktør.

De viktigste virkemidlene ovenfor befolkningen innen fagfeltet vil imidlertid ligge på kommunalt nivå.

 

Kontaktperson for viltforvaltning:
Arne Magnus Hekne
Tlf. 911 48 643
E-post: arne.magnus.hekne@hedmark.org 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?