Idrett og fysisk aktivitet

Vår satsing på feltet bygger på Plan for fysisk aktivitet i Hedmark.
Sist oppdatert 12.01.2018

Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2018-2020

Aktivitetsglede hele livet er målet med vårt arbeid.

Hedmark fylkeskommune prioriterer fem utviklingsområder for å følge opp målsettinger i Kulturstrategien, samt visjonen for Plan for fysisk aktivitet, 2018 - 2020:

Kunnskap og kompetanse som grunnlag for best mulig aktivitet

Gjennom kompetansearbeid rettet mot kommuner, trenere, ledere, pedagoger og andre som tilrettelegger for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, skal vi bidra til aktivitetsmiljøer som er inkluderende, trygge, motiverer til aktivitetsglede og gjør det lett å være fysisk aktiv for alle.

Kunnskap og kompetanse som grunnlag for best mulig aktivitet.pdf

Styrke regional fagkompetanse

Fylkeskommunen vil arbeide aktivt for at flere med god fagkompetanse innenfor idrett, fysisk aktivitet og frilluftsliv kan bo og virke i Hedmark. Fagstillinger i kommunene/regionene er viktige ressurser for et godt samspill mellom det offentlige og frivilligheten, samt at de kan bidra til oppfølging av Plan for fysisk aktivitet, ny utvikling og styrking av byer og bygdesentre.

Styrke regional fagkompetanse.pdf

Anleggsutvikling

Hedmark fylkeskommune skal være en tydelig aktør i sitt arbeid med anleggsutvikling. Vi skal arbeide for god anleggsutvikling i fylket gjennom gode planleggingsprosesser, behovsvurderinger og veiledning i søknad om spillemidler.

Anleggsutvikling.pdf

Innovative arrangement

Fylkeskommunen skal arbeide med arrangement som "mulighetens arena" for å sette Hedmark på kartet, skape motivasjon for frivillighet, samt en arena for involvering av ungdom, nytenking og lokal stedsutvikling.

Innovative arrangement.pdf

Digitale løsninger for læring og opplevelser

Fylkeskommunen vil stimulere skapende digitale miljøer og bidra til nyskapende formidling ved å ta i bruk digital teknologi. Vi skal prøve ut digitale løsninger som motiverer for læring og aktivitetsopplevelser og gjør det enkelt å informere om tilbud, har god fleksibilitet og gjør det enkelt å delta.

Digitale løsninger for læring og opplevelser.pdf

 

Søk om tilskudd fra fylkeskommunen

Søk om spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?