Hedmark fylkeskommunes kulturpris

Fylkeskulturprisen skal være med å stimulere utviklingen av kulturlivet i fylket og være til inspirasjon og oppmuntring til nyskaping og ekstraordinær innsats.
Sist oppdatert 06.08.2018

Retningslinjer for prisen

Vedtektene for Hedmark fylkeskommunes kulturpris ble vedtatt av Fylkestinget i september 2013.

§ 1 – Hedmark fylkeskommune kan årlig dele ut en fylkeskulturpris samt en statuett / plakett. Prisen er på kr 100 000. Størrelsen fastsettes ved den årlige budsjettbehandlingen.

 

§ 2 – Formålet med fylkeskulturprisen er å stimulere til utviklingen av kulturlivet i fylket og være en oppmuntring til nyskaping og ekstraordinær innsats.

 

§ 3 – Fylkeskulturprisen kan tildeles enkeltpersoner med tydelig og sterk tilknytning til Hedmark. Den kan også tildeles grupper, organisasjoner, lag og institusjoner.

 

§ 4 – Fylkeskulturprisen kan ikke tildeles offentlige institusjoner eller enkeltpersoner som er tilsatt av det offentlige for å drive kulturarbeid.

 

§ 5 – Grunngitt forslag kan sendes inn av enkeltpersoner, organisasjoner, lag og institusjoner. Frist for innsending er 15. september. Juryen kan også selv finne fram til kandidater.

 

§ 6 – Juryen vurderer de aktuelle kandidatene og avgjør hvem som skal tildeles prisen. Så snart juryen har fattet vedtak i saken, vil dette bli offentliggjort. Juryen består av fylkesordfører, fylkesråd med ansvar for kultur, samt 3 representanter valgt av og blant fylkestingets medlemmer. Juryen ledes av fylkesordfører.

 

§ 7 – Kulturprisen skal fortrinnsvis deles ut av fylkesordføreren på det siste fylkestinget i året.

Tidligere kulturprisvinnere

ÅrstallKulturprisvinner

2018

Henrik Martin Dahlsbakken

2017

Øystein Sunde

2016

Bernt Ola Volungholen

2015

Frida Ånnevik

2014

Jo Øvergaard 

2013

Marja Helena Fjellheim Mortensson

2012

Therese Johaug

2011

Turnekompaniet

2010

Geirr Lystrup

2009

Guren Hagen

2008

Mjøsensemblet

2007

Levi Henriksen

2006

Marie Silje og Håkon Samuelsen

2005

Knut Faldbakken

2004

Ole Ivars

2003

Elias Akselsen

2002

Hanne Borchrevink og Tore Hansen

2001

Katthult

2000

Åsnes Finnskog Historielag

1999

Ane Henden Motzfeldt, Marianne Skåden, Kåre Nordseth, Ted Martin Granlund, Anders Kippersund

1998

Britt Karin Larsen

1997

HemArt – Wenche Eckhoff, Finn Aage Andersen, Knut Wold

1996

RingsakenOperaen

1995

Aasta Holt

1994

Vidar Sandbeck

1993

Tor Karseth

1992

Tone Hullbækmo

1991

Frode Haltli

1990

Rolf Jacobsen

1989

Unni Lise og Ola Jonsmoen

1988

Ragnhild Bratberg

1987

Dagfinn Grønoset

1986

Ragnar Røgeberg

1985

Knut Frøysaa

1984

Hans Børli

 

Slik sender du inn forslag på kandidater til fylkeskulturprisen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?