Kurs og konferanser

Fylkeskommunen arrangerer jevnlig kurs, konferanser og møter som bidrar til utvikling av kulturlivet i fylket.
Sist oppdatert 15.12.2017

For alle

Fylkeskulturkonferansen

Målet med konferansen er faglig oppdatering av kommunale saksbehandlere på kulturfeltet. Konferansen arrangeres hvert år i april.

Fylkeskulturkonferansen 2018

Institusjons- og festivalseminar

Institusjoner og festivaler som får driftstilskudd av fylkeskommunen, blir hvert år invitert til et fagseminar om aktuelle temaer. Målgruppe er styreleder og daglig leder for disse institusjoner og festivaler.

Tilskuddsseminar

Seminaret fokuserer på eksterne og interne tilskuddsordninger som er relevante for kulturaktører. 

Den store tilskuddsdagen 2018

For bibliotek

Barnebokforum IBBY

En fagsamling for bibliotekarer om barne- og ungdomslitteratur.

Ibby 2018

Regionale bibliotekmøter

Fylkesbiblioteket avholder jevnlig regionale møter med folkebibliotekene.

Bibliotekledermøter
Årets nye skjønnlitteratur

Fylkesbiblioteket presenterer hvert år ny skjønnlitteratur på denne samlingen.

Ny norsk skjønnlitteratur 2018

For idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Samling for kommunale idrettskonsulenter

Hedmark og Oppland fylkeskommuner bytter på å arrangere denne årlige konferansen for idrettskonsulenter i kommunene.

2018 - Trysil

Idrettshelga Innlandet

Hedmark og Oppland idrettskretser, arrangerer hvert år, i samarbeid med Høgskolen Innlandet, fylkeskommunene og en rekke andre samarbeidspartnere, Idrettshelga Innlandet. Idrettshelga er idrettens store kompetansehelg med særidrettslige og fellesidrettslige tiltak for alle idrettsinteresserte i Innlandet.

2018 - Idrettshelga Innlandet - Hamar

Faglige kurs

Regionale spillemiddelkurs for lag og foreninger

Går ditt lag med en drøm om et nytt anlegg for idrett, fysisk aktivitet eller friluftsliv?
Ønsker dere å finne ut om dere kan søke spillemidler? Da er dette kurset noe for deg!

Målgruppe:
Lag og foreninger innen idrett og friluftsliv, idrettsråd, velforeninger, kommuner

Kurset består av:
1. Presentasjon av nytt søknadsskjema i ny dataløsning
2. Hvem kan søke om spillemidler?
3. Hva kan man få spillemidler til? Ordinære anlegg, nærmiljøanlegg
4. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
5. Krav til søknaden
6. Saksbehandlingsprosess
7. Regnskap og revisjon

Kurset varer i ca. 2 timer. Ta gjerne med egen pc. Kursholder kan holde på en time til i
etterkant med konkret veiledning for prosjekter og søking om det er ønskelig.

Høsten 2018

Fagdag anleggsbygging med spillemidler

Hedmark og Oppland fylkeskommuner fordeler årlig ca. kr 112 mill. av overskuddet fra
Norsk Tipping til anleggsutvikling i fylkene. Hvilken betydning har dette for fylket og
kommuner sin rolle som samfunnsutvikler knyttet opp mot folkehelse, integrering, fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv – inn i en ny tid?
Kommuner, kommunale saksbehandlere for idrett, idrettsråd, idrettskretser, Forum for
natur og friluftsliv (FNF), skyttersport og motorsport inviteres til denne fagdagen.

Fagdag 2018

Juss for ansatte i ABM-sektoren
Kommunikasjon i sosiale medier
Webløft

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?