Kontaktpersoner og arbeidsområder

 • Elisabeth Seip, kulturvernleder, tlf. 958 46 983 / 62 54 44 34
 • Magne Kvam, bygningsvern i Alvdal, Hamar, Rendalen, Folldal, Tynset, Nord-Odal, Sør-Odal og Åmot, tlf. 977 11 384 / 62 54 45 52
 • Agnethe Jovall, bygningsvern i Elverum, Ringsaker, Løten, Stor-Elvdal, Trysil og Åsnes. tlf. 994 90 087 / 62 54 44 33
 • Einar Stamnes, bygningsvern i Eidskog, Grue, Kongsvinger, Stange, Våler. Engerdal, Tolga og Os, tlf. 462 80 747
 • Tina Amundsen, arkeologiske kulturminner i Ringsaker, Grue, Åsnes, Kongsvinger, Tynset og Alvdal, tlf. 918 20 083 / 62 54 45 40
 • Øystein Lia, arkeologiske kulturminner i Løten, Nord-Odal, skjøtsel, tilrettelegging og kulturlandskap, tlf. 952 48 110 / 62 54 44 35
 • Egil Brodshaug, arkeologiske kulturminner i Stor-Elvdal, arkeologisk registrering, GIS, Askeladden, tlf. 414 87 424
 • Fredrik Bratlie Hansen, arkeologiske kulturminner i Sør-Odal, arkeologisk registrering, tlf. 414 82 799
 • Ove Holseng, arkeologiske kulturminner Eidskog, kaupangen Hamar, Rendalen, Os, Tolga, Trysil, Våler, tlf. 994 77 312 / 62 54 45 09
 • Kjetil Skare, arkeologiske kulturminner i Engerdal, Folldal, Stange og Åmot, tlf. 480 73 129 / 62 54 45 35
 • May-Tove Smiseth, arkeologiske kulturminner i Hamar og Elverum, arkeologisk registrering, tlf. 951 51 842

Ansvarlig enhet

Har du funnet noe gammelt?

Alle spor etter mennesker før 1537 er fredet. Finner du noe du tror kan være så gammelt, må du ta kontakt med kulturminneavdelingen.

Dette kan være løse gjenstander som en spydspiss og en spenne eller faste kulturminner som gravhauger, kullgroper og dyregraver.