Kommunale kulturminneplaner

Alle lokalsamfunn har kulturminner og kulturmiljøer som er verdifulle og som kan gi grunnlag for opplevelser, kunnskap og verdiskaping.
Sist oppdatert 06.12.2017

Hedmark fylkeskommune vil gjennom prosjektet "Lokale kulturminner i Hedmark" sette fokus på kommunenes kulturarv. Kommunen forvalter store kulturhistoriske verdier som plan- og bygningsmyndighet og innen kultur-og næringsutvikling. For å kunne forvalte kulturminnene og kulturmiljøene på en god måte er det viktig at kommunene har god og oppdatert informasjon om lokalhistorien.

Undervisning, formidling, folkehelse, næringsutvikling, arealplanlegging og forvaltning er områder hvor kunnskap om kulturminner er en ressurs. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer er et godt verktøy for forvaltning av kulturminner, og en slik plan vil kunne rette oppmerksomheten mot kulturminner og bidra til økt kunnskap om dem.

Hedmark fylkeskommune og Riksantikvaren bidrar med tilskudd til kommunene som ønsker å sette i gang, eller nylig har satt i gang, registreringsarbeid med sikte på å utarbeide en kulturminneplan eller rullere eksisterende planer. Hedmark fylkeskommune vil bistå kommunene med faglig hjelp og veiledning i arbeidet med kartlegging, registrering og planarbeid.

Vedtatte kulturminneplaner i kommunene

Alvdal og Tynset

Grue

Hamar

Ringsaker

Åmot

Løten

 

Resten av kommunene i Hedmark er i gang med å utarbeide kommunedelplaner for kulturminner.

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål. Bruk trekkspillmenyen nedenfor.

 

Kontaktperson i fylkeskommunen

Elisabeth Seip: Kulturvernleder

Agnethe Jovall: Antikvar

Kontaktpersoner i kommunene

Alvdal: Anette Friis Pedersen

Eidskog: Maj-Britt Verhaug

Elverum: Steinar Hovland

Engerdal: Bjarne Granli

Grue: Johny Solvang

Hamar: Kari Nilssen

Kongsvinger: Stig Fonås

Løten: Bente Hagen

Nord-Odal: Alexander Hallan

Rendalen: Per Ivar Strømsmoen

Ringsaker: Anne Gunn Kittelsrud

Stange: Lina Orre

Stor-Elvdal: Camilla Anderson

Sør-Odal: Henriette Eriksen

Tolga: Eivind Moen

Tynset: Beate Hjertager

Trysil: Anne Norderhaug Sætre

Våler: Cathrine Hagen

Åmot: Kristoffer Låg

Åsnes: Otto Langmoen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?