Fylkesdelplan kulturminner

Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner ble vedtatt av fylkestinget den 15. februar 2005. Den setter fokus på de rike kulturminneverdiene i Hedmark. Visjonen er å gjøre Hedmarks fortid til en levende og meningsfylt del av framtida.
Sist oppdatert 06.12.2017

Fylkesdelplanen inneholder eksempler på viktige kulturminner og miljøer, som er valgt ut etter innspill fra kommuner, museer, organisasjoner og andre involverte. Det er ikke mulig å finne plass i planen til alle kulturminnene i Hedmark, men planen viser de viktigste innsatsområdene som omfatter store deler av kulturminnebestanden.Kulturminner er viktige ressurser enten de har nasjonal, regional eller av lokal verdi. Gjennom å vise fram eksempler på verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, er det ønskelig å inspirere til vern og bruk av kulturminner som positive ressurser i den videre utviklinga.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?