Fiskeoppdrett

Hedmark fylkeskommune tildeler tillatelser til akvakultur, behandler søknader om tillatelser til nye oppdrettslokaliteter og søknader om endringer av eksisterende oppdrettslokaliteter. Fylkeskommunen koordinerer og samordner søknadsbehandlingen mellom næring, kommuner og sektormyndigheter.
Sist oppdatert 14.12.2017

Fylkeskommunens forvaltningsansvar

Fylkeskommunens forvaltningsansvar omfatter følgende: 

  • Tildeling av tillatelser til nye eller utvidede lokaliteter for eksisterende virksomheter innen oppdrett av fisk for matfiskformål
  • Lokalitetsklareringer tilknyttet bruk av bl.a. nye tillatelser til oppdrett av fisk for matfiskformål
  • Tildelinger av tillatelser til ny eller utvidet produksjon av rogn/settefisk/yngel for matfiskproduksjon

Søknader

Saksbehandlingstid

Etter akvakulturloven plikter myndighetene som omfattes av loven å foreta en effektiv og samordnet søknadsbehandling. Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader omfatter de deler av søknadsprosessen som gjelder klarering av lokaliteter. Forskriften sier blant annet at akvakultursøknaden skal være sluttbehandlet innen 22 uker. Dette forutsetter imidlertid at:

  • fylkeskommunen mottar komplett søknad
  • øvrige instanser overholder sine frister
  • sektormyndighetenes vedtak ikke er påklaget

Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader

 

Kontaktperson for akvakultur er: Arne Magnus Hekne, tlf 911 48 643. E-post: arne.magnus.hekne@hedmark.org

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?