Forskning og innovasjon

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør ønsker å bidra til økt verdiskaping og vekst. FoU (forskning og utvikling) og innovasjon er et viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Dette skjer internt i bedriftene, og i samarbeid mellom bedrifter og det offentlige.
Sist oppdatert 05.12.2017

FORREGION

FORREGION står for Forskningsbasert innovasjon i regionene.

FORREGION er en regional satsing fra Forskningsrådet og har som mål å øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon.

I tillegg har Innlandet en egen satsing på virkemidler for regional FoU og innovasjon. FORREGION i Innlandet skal gi bedrifter nye muligheter ved bruk av kompetanse fra forskningsmiljøene.

Du kan lese mer på sidene til Oppland fylkeskommune

RFF-Innlandet

Regionale Forskningsfond Innlandet mobilserer til og finansierer forskning i Hedmark og Oppland.

RFF Innlandet disponerer rundt 16,5 mill. pr. år til FoU-prosjekter i regionen.

 

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020

oversiktssiden Strategiske dokumenter finner du "Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020: Samspill for innovasjon og omstilling i Hedmark"

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?