Etablere bedrift

Hedmark trenger flere nyetableringer. For at kvaliteten på bedriftene som etableres skal bli enda bedre, tilbyr fylkeskommunen kurs til etablererne. Opplæringen gir nyttig kunnskap i den første fasen som driver av egen bedrift.
Sist oppdatert 30.11.2017

Fylkeskommunen støtter også næringshagene og Hedmark kunnskapspark, som følger opp gründere med potensial for vekst og innovasjon.

Gjennom innovasjonssamarbeidet Våg & Vinn arbeides det for vekst og innovasjon i bedrifter i Hedmark og Oppland.

Hedmark fylkeskommune lyser hvert år ut en konkurranse, Årets Unge Gründer, for å kåre fylkets beste unge gründer.

Økonomiske virkemidler til nyetablerere forvaltes av Innovasjon Norge, i tillegg til at kommunene kan støtte opp noe gjennom sine kommunale næringsfond

Hvordan starte egen bedrift?

Har du en forretningside du ønsker å realisere og vet ikke hvor du skal starte?
Som etablerer kan det være vanskelig å vite hva du må gjøre og hvem du skal forholde deg til. Fylkeskommunen har derfor laget en kort oversikt over hvor du skal gå og hvem du skal snakke med.

Hvem kontakter jeg?

Først tar du kontakt med din lokale kontakt/næringsansvarlige i kommunen.
Her vil du få informasjon og veiledning om det å starte en bedrift.

Næringsansvarlige i kommunene:

Kontaktpersoner i Fjellregionen, februar 2019.pdf

Kontaktpersoner i Sør-Østerdal, februar 2019.pdf

Kontaktpersoner i Hamarregionen, februar 2019 .pdf 

Kontaktpersoner i Kongsvingerregionen, februar 2019.pdf

Kontakten din vil være en god samtalepartner og vite hvor du kan finne svar på mange av spørsmålene dine. Han/hun vil også kunne gi deg svar på om din forretningside oppfyller Innovasjon Norge sine krav for finansiering, om næringshagen kan være til nytte for deg, eller om du har en kunnskapsintensiv ide som skal henvises videre til Hedmark Kunnskapspark.

Du kan også se på nettsidene til Næringsservice Hedmark om hvilke tilbud kommunens næringsservice gir til bedrifter og landbruk/bygdenæringer.

Kurs

Hedmark fylkeskommune tilbyr etablererkurs til alle innbyggere i Hedmark.

Kursene arrangeres av AButvikling, på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune. De arrangeres 1-2 ganger i hver region i halvåret.

For kurstilbud se AButvikling sine nettsider

Skatteetaten

Skatt Øst arrangerer kurs med tema som regnskap, skatt og merverdiavgift. Dette er korte kurs som arrangeres flere steder i fylket, med vekt på enten aksjeselskap eller enkeltpersonforetak. Kursene passer for alle som har etablert bedrift for første gang.

Kursoversikt Starte og drive bedrift, Skatteetaten

Hvorfor gå på kurs?

Å etablere en bedrift krever kunnskap om produktet eller tjenesten du skal selge – men også om svært mange andre ting. Hvilket marked skal du selge i, og hvilken pris må du ta for å få nok salg og god nok lønnsomhet? Hvordan styrer du økonomien? Hvordan utformer du en forretningsplan? Hvilke formelle krav må du oppfylle?


På etablererkurs får du både kunnskap og veiledning slik at du bedre kan besvare disse spørsmålene.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?