Reiseliv og opplevelser

Hedmark fylkeskommune vil bidra til utviklingen av attraktive opplevelser som kan trekke flere besøkende til Hedmark. Regional plan for opplevelsesnæringer (2012-2019) gir langsiktige rammer og strategier for utviklingen innen opplevelsesnæringene i Hedmark. Planarbeidet ledes av Partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark.
Sist oppdatert 05.12.2017

Satsing på opplevelsesnæringene i Hedmark støtter opp under det nasjonale arbeidet med helhetlig utvikling av opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting. Gode og helhetlige opplevelser må basere seg på bærekraft og kunnskap, og bidra til styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet i næringen.

Regional plan for opplevelsesnæringer

oversiktssiden Strategiske dokumenter finner du:

 • Regional plan for opplevelsesnæringer 2012-2019
 • Vedlegg - Ressurser for utvilking avbærekraftige opplevelser i Hedmark
 • Handlingsprogram opplevelsesnæringer 2018

Markedsdata og statistikk

Se Innovasjon Norge og Statistikknett for markedsdata, statistikker og rapporter for reiselivet.

Stortingsmelding om reiseliv

2016 var et rekordår for norsk reiselivsnæring. Dette gir et godt utgangspunkt for utviklingen av næringen for fremtiden. Les hele Stortingsmeldingen Opplev Norge - unikt og eventyrlig

Partnerskap for Opplevelsesnæringer

Gjennom Partnerskap for Opplevelsesnæringer søker en å koordinere de regionale virkemidlene rettet mot utvikling av Hedmarks opplevelsesnæringer.

Partnerskapet har bestemt at Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark (2012-2019) skal være partnerskapets felles plan. Det betyr at den regionale planen og tilhørende handlingsprogrammer er gjeldende for fylkeskommunen og Partnerskap Opplevelsesnæringers prioriteringer og virkemiddelbruk.

Partnerskapet består av:

 • Fylkesmann i Hedmark, Landbruksavdelingen
 • Hedmark fylkeskommune, Næring og nyskaping
 • Innovasjon Norge
 • NHO – Innlandet
 • Statens vegvesen
 • Regionrådet for Fjellregionen
 • Regionrådet for Kongsvingerregionen
 • Regionrådet for Hamarregionen
 • Regionrådet for Sør-Østerdalsregionen
 • Anno Museum AS
 • Reiselivsrepresentant fra hver region
Referater fra møtene i partnerskapet:

Møte 10.09.18.pdf

Møte 28.11.17.pdf

Møte 30.05.17.pdf

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?