Strategiske dokumenter

Strategiske dokumenter viser vedtatte satsninger som skal bidra til utvikling i hele Hedmark.
Sist oppdatert 05.12.2017

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024

Strategien gir retning for utviklingen av bioøkonomien i Hedmark og Oppland, med mål om legge til rette for økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og økt konkurransekraft i de biologisk baserte verdikjedene.

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017 - 2024.pdf

Bioøkonomistrategi for Innlandet_Engelsk versjon.pdf

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019 - 2030 

En plan for kompetanseutvikling i hele Hedmark, som i tillegg skal styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle innen kompetansepolitikken.

Fra 2020 blir Hedmark og Oppland slått sammen til Innlandet fylkeskommune. Denne planen vil legge grunnlaget sammen med planer i Oppland, for en offensiv satsing på kompetanse for et fremtidsretta og konkurransedyktig Innlandet.

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft.pdf

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 - 2016

Skog og trenæringen har stor betydning for Innlandet. Skogbruket står ovenfor utfordringer med tanke på å sikre framtidig avsetning og verdiskaping.  

Strategien gjelder inntil videre.

Hedmark og Oppland fylkeskommuner ønsker derfor å rette en spesiell innsats, kalt skogoffensiven, for å løfte skog- og trenæringen. Dette gjøres innenfor «Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 – 2016», som ble vedtatt i fylkestingene for Hedmark og Oppland i desember 2012.

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og oppland 2013 - 2017.pdf

Regional plan for opplevelsesnæringer

Hedmark er det det første fylket i Norge som har utarbeidet en regional plan for opplevelsesnæringer. 

Den regionale planen for opplevelsesnæringene i Hedmark ble vedtatt i fylkestinget 26.9.2011 og gir langsiktige rammer for utviklingen fra 2012 og frem mot 2017. Planen skal gjøre det enklere for offentlige og private aktører å foreta sine prioriteringer. Arbeidet som leder ut fra planen skal også bidra til å øke Hedmarks attraktivitet som besøksmål og som bo- og arbeidsregion.

Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark 2012 - 2019.pdf

Vedlegg - Ressurser for utvikling av bærekraftige opplevelser i Hedmark.pdf

Handlingsprogram Opplevelsesnæringer 2018 (19).pdf

FoUi-strategi

Hedmark og Oppland har en rekke felles utfordringer som de ønsker å samarbeide om å løse.

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon for Hedmark og Oppland er et strategisk styringsverktøy for å oppnå økt bruk av FoUi i regionen for å oppnå økt verdiskaping. Dokumentet viser mål og delmål, og rolleavklaringer.

Strategien er utarbeidet i samspill mellom mange aktører og skal være en utviklingsstrategi for Hedmark og Oppland:

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon 2017-2020.pdf

Handlingsplan FoUi-strategi.pdf

 

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020 ble vedtatt i fylkestinget i september 2015. 

Hedmark fylkeskommune har ansvar for den regionale innovasjonspolitikken og skal bidra til en positiv utvikling i Hedmark til det beste for fylkets innbyggere og næringsliv.

Samspill for innovasjon og omstilling i Hedmark.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?