Konferanser og fagdager

Sist oppdatert 23.04.2018

Plan- og bygningslovkonferansen 2019 Lillehammer

Plan- og bygningslovkonferansen 2019 arrangeres på Scandic Lillehammer Hotell i Lillehammer 22-23. oktober 2018.

Konferansen er primært for plan- og byggesaksbehandlere i kommuner, men også politikere, utbyggere og andre regionale myndigheter er velkommen til å delta. Målet med konferansen er å gi deltakerne oppdatert kunnskap innenfor plan- og byggesaksfeltet og legge til rette for nettverksbygging.

Arrangør: Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune.

Plan- og bygningslovkonferansen 2019 program.pdf

Trykk her for påmelding (påmeldingsfrist 30.09.2019)

Forollhognakonferansen 2019 i Ålen

Forollhognakonferansen 2019 ble arrangert i Hovet i Ålen 28. januar 2019.

Konferansen inneholdt mange spennende innlegg om både naturverdier, kulturarv og lokal verdiskaping. Frank Jenssen, fylkesmann i Trøndelag kom og formelt åpner konferansen! Kjente innledere var blant annet Per Jordhøy og Bolette Bele.

Arrangør: Nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Holtålen kommune.

Invitasjon og program.pdf

Plan- og bygningslovkonferansen 2018 Trysil

Plan- og bygningslovkonferansen 2018 ble arrangert på Radisson Blu Resort i Trysil 16-17. oktober 2018.

Konferansen er primært for plan- og byggesaksbehandlere i kommuner, men også politikere, utbyggere og andre regionale myndigheter er velkommen til å delta. Målet med konferansen er å gi deltakerne oppdatert kunnskap innenfor plan- og byggesaksfeltet og legge til rette for nettverksbygging.

Arrangør: Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark.

Plan og bygningslovkonferansen 2018 program.pdf

 

Presentasjoner 16. oktober 2018

Velkommen til Trysil, Trysil kommune.pdf

Offentlig erstatningsansvar, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.pdf

Hvordan jobber vi med fremtidig boligbehov i vår kommune, Ringsaker kommune.pdf

Universell utforming i reguleringsplan og byggesak - mulighetsrommet til kommunen, Universell Utforming AS.pdf

Områdeplanen for Innbygda Trysil sentrum, Trysil kommune.pdf

Presentasjoner 17. oktober 2018

Fradeling til uendret bruk, Fylkesmannen i Hedmark.pdf

LNFR-spredt i kommuneplanen - hvorfor og hvordan, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.pdf

 

Sesjon byggesak

Tolkningsuttalelser, annet nytt og ymse emner, Direktoratet for byggkvalitet.pdf

 

Sesjon plan

Grønne arealformål i reguleringsplan - hvilke og når, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.pdf

Grensegangene mellom dispensasjonsbehandling, «mindre» endring og ordinær, Fylkesmannen i Hedmark.pdf

Fagdag om estetikk

Fagfag om estetikk ble arrangert på fylkeshuset i Hamar 5. april 2018.

Arrangør: Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark.

Fagdag estetikk program.pdf

Plan- og bygningslovkonferansen 2017 Kongsvinger

Plan- og bygningslovkonferanse 2017 ble arrangert på Vinger hotell i Kongsvinger 24-25. oktober 2017.

Konferansen er primært for plan- og byggesaksbehandlere i kommuner, men også politikere, utbyggere og andre regionale myndigheter er velkommen til å delta. Målet med konferansen er å gi deltakerne oppdatert kunnskap innenfor plan- og byggesaksfeltet og legge til rette for nettverksbygging.

Arrangør: Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark.

Plan_og_bygningslovkonferansen_2017 program.pdf

 

Presentasjoner 24. oktober 2017

Rune Lund Velkommen til Kongsvinger!.pdf

Ingunn B Moss Norges grønne hjerte - pdf.pdf

Jon Guttu Fortetting med kvalitet.pdf

Ann-Kristin Ødegaard Pbl fra førersetet.pdf

Magne Djup fortetting - klageavgjørelser.pdf

Erik Johan Hildrum Elverum kommune.pdf

Knut Iver Skøien KU i kommuneplansammenheng.pdf

Hilde Nygaard Kongsvinger - en by i bevegelse.pdf

Presentasjoner 25. oktober 2017

Øyvind Kikut DIBK.pdf

Steinar Myrabø Kongsvinger 25 oktober 2017.pdf

Petter Sandtangen TEK17.pdf

Ole Christian Tollersrud Praktisering av kulturminneplaner.pdf

Jan Martin Ståvi Regplanutforming.pdf

Aud Tennøy Klimavennlige og attraktive byer-Kongsvinger oktober 2017.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?