Prosjekter

Sist oppdatert 30.01.2018

Mjøsbyen

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Kongsvinger 2050

«Kongsvinger 2050» er et samarbeidsprosjekt om fremtidig byutvikling. Partene i samarbeidet er Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Byen vår og Statens vegvesen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?