Ansvarlig enhet

Saksbehandlere

Meld inn problemer på fylkesveg

Statens vegvesen utfører veldikehold på fylkesvegene på vegne av Hedmark fylkeskommune.

Du kan sende en skriftlig henvendelse til Statens vegvesen eller ringe Veitrafikksentralen på telefonnummer 175.

Du kan også ringe direkte til dem som har ansvaret i din kommune: Kontaktliste