Syklende og gående

Det er et viktig mål for fylkeskommunen å øke andelen gående og syklende, og derfor satser fylkeskommunen  på tiltak innenfor dette området.
Sist oppdatert 30.11.2017

I Nasjonal sykkelstrategi 2014 - 2023 er det et mål at alle byer og tettsteder med innbyggertall over 5000 skal kunne bli sykkelbyer. Sykkelstrategien skal gjøre det sikrere å sykle, og sykkelandelen i byene bør øke til 10 - 20 % for å nå målet om 8 % sykkelandel nasjonalt.

I Hedmark er det fire sykkelbyer: Hamar, Elverum, Kongsvinger og Brumunddal. Alle sykkelbyene mottar tilskudd fra fylkeskommunen gjennom handlingsprogram for fylkesveger 2018 – 2021 (23).

Sykkelbysatsingen er et samarbeid mellom fylkeskommunen, den aktuelle kommunen og Statens Vegvesen.

Det vises til kommunenes egne nettsider om sykkelbyene:

Sykkelbyen Hamar

Sykkelbyen Brumunddal

Sykkelbyen Elverum

Sykkelbyen Kongsvinger

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?