Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen har ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i Hedmark.
Sist oppdatert 02.02.2018

Hedmark fylkeskommune har flere tiltak for å bedre trafikksikkerheten i fylket.

Trygt hjem

Trygt hjem-ordningen er et tilbud til ungdom om trafikksikker og rimelig transport hjem fra fest. Ordningen gjelder i helgene, i forbindelse med høytider og fra spesielle ungdomsarrangement.

 

  • Ordningen gjelder for ungdom i alderen 15 til 21 år (husk legitimasjon)
  • Drosje skal bestilles før klokka 20 samme kveld som den benyttes.
  • Trygt hjem bestilles på nummer 625 88 888. Nummeret skal brukes i hele Hedmark, også for skyss hjem fra Gjøvik, Lillehammer og Røros
  • Hjemkjøring avtales mellom kl 24:00 - 03:00
  • Det må være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område
  • Det betales en egenandel på 69 kroner per person på vanlige helgedager. For hjemkjøring på røde dager er egenandelen på 100 kroner.

Trygt hjem - retningslinjer.pdf

Støtte til frivillige

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg har avsatt 100 000 kroner i støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Støtten kan gis til enkeltpersoner eller foreninger og organisasjoner som på frivillig basis jobber med trafikksikkerhet.

Kriterier og søknadsskjema

Ludvigprisen

Ludvigprisen er en påskjønnelse til enkeltpersoner, lag eller foreninger i Hedmark som har gjort en spesiell innsats for trafikksikkerheten i fylket.

Frist for å sende inn forslag og statutter

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplanen for Hedmark fylke skal angi mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, basert på nasjonale føringer og den reelle ulykkessituasjonen. Planen skal danne grunnlag for konkrete tiltaksplaner der ansvar for gjennomføring av tiltakene fordeles mellom aktørene ut fra deres egne aktivitetsplaner.

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2018-2021.pdf

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Sammen med vegvesenet, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,  og sju storbykommuner har fylkeskommunene utarbeidet en nasjonal tiltaksplan.

136 tiltak fordelt på 13 innsatsområder skal bidra til færre skadde og drepte i trafikken.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021.pdf

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg

Hedmark fylkesting har delegert ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet til Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU).

Større fysiske trafikksikkerhetstiltak

Større, fysiske trafikksikkerhetstiltak som er vedtatt av fylkestinget, er listet opp i Handlingsprogram for fylkesveger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?