Søk på regionalforvaltning.no

Mange av fylkeskommunens tilskuddordninger søker du på via regionalforvaltning.no.
Sist oppdatert 18.03.2018

Slik legger du inn en elektronisk søknad på regionalforvaltning.no:

Etter å ha fulgt linken i nettartikkel om aktuell støtteordning på vår nettside kommer du til regionalforvaltning.no, her velger du i venstremargen enten:

Registrer privat søker
eller
Registrer organisasjon

Du kommer da til siden: Registrer privat søker / Registrer organisasjonssøker

Fyll inn fanene:

 • Virksomhetsopplysninger (kun organisasjon søker)
 • Personopplysninger
 • Påloggingsinfo
  • Fyll inn brukernavn – klikk deretter Ledig brukernavn - bak feltet (til høyre)
  • Finn på et passord – klikk deretter Generer passord - bak feltet (til høyre)
  • Skriv inn kontrollkoden fra det grå feltet
  • Klikk Neste, og du kommer til:
 • Bekreft og lagre – klikk Fullfør registrering og logg inn

(NB! På alle fanene må alle felter merket * fylles ut for å komme videre til neste.)

Du kommer til innloggingssiden - hvor brukernavn og passord nå allerede er fylt inn – fyll inn kontrollkoden fra det grå feltet og klikk Logg inn.

Du kommer til: «Startside søker».

Velg «Støtteordninger», og kryss av på Hedmark i den blå boksen. Nederst på siden kommer det opp en liste med støtteordninger.

Klikk på den grønne knappen «Søk støtteordning» på den støtteordningen det skal søkes på.

Siden «Legg til søknad» kommer opp

Velg fylke i nedtrekksmenyen bak «Velg fylke hvor du skal søke tilskudd».

«Velg støtteordning» fylles inn automatisk.

Fyll inn «Søknadstittel»-feltet, og klikk «Opprett ny søknad».

I neste skjermbilde får du opp disse fanene:

Beskrivelse – fyll ut de ulike punktene (alle felter er obligatoriske) og klikk «Lagre og neste»

Kontaktopplysninger
Fyll inn alle felter i alle fanene:

 • Søker/prosjekteier
 • Tidligere finansiering
 • Kontaktperson
 • Prosjektleder

Klikk «Lagre og neste» etter du er ferdig med hver fane og for å gå videre til neste.

Spesifikasjon
Fyll inn alle felter i alle fanene:

 • Bakgrunn og mål
 • Forankring
 • Prosjektorganisasjon
 • Aktivitet og målgrupper
 • Resultat/effekter
 • Effekter II

Klikk «Lagre og neste» etter du er ferdig med hver fane og for å gå videre til neste.

Økonomi
Fyll inn alle felter i alle fanene:

 • Tids-/milepælsplan
 • Kostnadsoverslag
  • Juster i «Antall år» med pilene – klikk «Oppdater».
  • Klikk på knappen «Ny rad i kostnadsplan» fyll inn type kostnad og sum, for flere rader.
  • Klikk «Ny rad i kostnadsplan» igjen.
  • Klikk «Lagre og rediger» mellom hver nye rad.
 • Finansiering
  • Samme fremgangsmåte som ved «Kostnadsoverslag»

Klikk «Lagre og neste» etter du er ferdig med hver fane og for å gå videre til neste.

Geografi

 • Hak av for aktuell(e) kommune(r).
 • Klikk «Lagre og neste» etter du er ferdig, og for å gå videre til neste.

Vedlegg
Last opp eventuelle vedlegg, klikk «Lagre og avslutt».

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?