Tilskudd til drift/stipend

Du kan søke om tilskudd hvis du driver en organisasjon, virksomhet eller forening. Fylkeskommunen deler også ut noen stipender.
Sist oppdatert 16.11.2017

Stipend for etablerte kunstnere

Søknadsfrist: 1. desember

Tilskuddet skal bidra til å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk.

Retningslinjer og søkeveiledning

Stipendet er på 200 000 kroner og gjelder i perioden 2020 til 2021. Stipendet utbetales over 1 eller 2 år etter avtale.

Hvem kan søke

Profesjonelle kunstnere innen alle kunstuttrykk og sjangere som bor og har sitt virke i Innlandet kan søke om stipend.

Du kan ikke søke hvis du:

 • er under utdanning
 • mottar Statens kunstnerstipend eller Statens garanterte minsteinntekt i den aktuelle perioden

Krav til søknaden

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

 • CV som gir oversikt over utdanning, stipender og yrkesvirksomhet
 • datert oversikt over kunstnerisk virksomhet de siste 5 år (utstillinger, konserter, turneer, kunstprosjekt, etc.)
 • prosjektplan for bruk av stipendet i stipendperioden

Vurdering av søknadene

Fylkesrådmannen oppnevner en rådgivende stipendkomite bestående av fagpersoner med relevant kompetanse.

Ved vurdering av stipendsøknadene legges det vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet, samt på stipendsøkerens plan for bruk av stipendet i stipendperioden.

Rapportering og utbetaling av stipend

Stipendet utbetales i halvårlige terminer ved starten av hvert halvår.

Ved utbetaling over to år skal det leveres en kort underveisrapport før tredje termin utbetales.

Det skal leveres sluttrapport etter endt stipendperiode.

Slik søker du

Fyll ut og send elektronisk søknadsskjema

Du logger deg på skjemaet via ID-porten.

Behandling av søknader

 • Du mottar automatisk kvittering når søknaden er sendt inn
 • Vi sender ikke ut foreløpige svar på mottat søknad
 • Du kan forvente endelig svar innen utgangen av mars 2020

Kontaktpersoner

Bjørn Westad
Tlf: 62 54 40 03 / 952 13 157

Marit Brænd
Tlf: 61 28 93 67 / 957 59 864

Funksjonshemmedes organisasjoner

Søknadsfrist: 15. mai

Tilskuddet skal bidra til et godt aktivitetsnivå i profesjonelle organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hedmark.

Retningslinjer og søkeveiledning

Kriterier

 • Demokratisk oppbygging av organisasjonen.
 • Organisasjonen må være et fylkesledd med minst 50 medlemmer i minimum 3 kommuner.
 • Tilskuddet ytes bare til ett ledd i organisasjonen. Består organisasjonen av flere regionledd, fordeles tilskuddet internt av organisasjonen.
 • Organisasjoner med felles fylkeslag kan få tilskudd etter medlemsantall og aktivitet i Hedmark fylke.

Tilskuddets størrelse er i hovedsak avhengig av medlemsantall og aktivitet.

 • Antall medlemmer og aktiviteter dokmumenteres gjennom
 • Datautskrift eller bekreftet medlemstall
 • Årsmelding fra året før søknadsåret
 • Regnskap fra året før søknadsåret som viser hvordan tilskuddet er benyttet

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk https://skjema.hedmark.org

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Velg søknadsskjema "Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner"

Pensjonistforeninger

Søknadsfrist: 15. mai

Pensjonistforeninger som arbeider aktivt i Hedmark, kan tildeles driftsstøtte av Hedmark fylkeskommune.

Retningslinjer og søkeveiledning

Pensjonistforeningen må oppfylle følgende krav:

 • Foreningen må være demokratisk oppbygd.
 • Foreningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst 3 kommuner i fylket. Tilskudd ytes bare til ett ledd innenfor pensjonistforeningen. Består pensjonistforeningen av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende. Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar en forholdsmessig del av grunnstøtten basert på antall medlemmer i Hedmark.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk https://skjema.hedmark.org

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Velg søknadsskjema "Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger".

Lærebedrifter

Frist: 15. september

Det er mulig å søke ekstra tilskudd for opplæring av lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov, eller med svake norskkunnskaper på grunn av kort botid i Norge.

Retningslinjer og søkeveiledning

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på Utdanningsdirektoratet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?