Angst for tannbehandling ?

Pasienter som har vært utsatt for tortur, overgrep eller har angst for tannbehandling, og ikke klarer å gjennomføre vanlig behandling, kan få tilrettelagt behandling. På Elverum tannklinikk har de eksperter som behandler personer i denne kategorien.
Sist oppdatert 07.01.2018

Disse ekspertene inngår i et TOO-team.

T - tortur
O - overgrep
O - odontofobi (tannlegeskrekk)

Hva er et TOO-team?

TOO-teamet er spesialisert på tilvenning til tannbehandling for personer som har vært utsatt for tortur, overgrep, eller har tannbehandlingsangst (odontofobi).

Målet med TOO-behandling er at pasienten skal få hjelp til å mestre angsten for tannbehandling, slik at de etter hvert kan motta ordinær tannbehandling hos en annen tannlege.

Metoden går ut på individuell tilnærming til hver enkelt pasient og en gradvis tilvenning til tannbehandlingssituasjonen.

I Hedmark foregår slik behandling på Elverum tannklinikk. Etter at pasienten har blitt vurdert til å kunne håndtere en behandlingssituasjon, blir de overført til såkalte paraplytannleger. Dette er tannleger som har fått spesiell opplæring i å håndtere pasienter med ekstra utfordringer som er henvist fra TOO-teamet.

TOO-behandling er gratis, men du må oppfylle noen kriterier for å kunne benytte tilbudet.

Slik går du fram for å få tilbud

Voksne kan henvises til TOO-teamet fra tannlege, lege eller psykolog. Du kan også henvende deg direkte til TOO-teamet på Elverum tannklinikk tlf. 453 77 997, eller sende e-post til; tooteam@hedmark.org

TOO-teamet behandler i første omgang angsten for tannbehandling. Målet er at du på sikt vil utført tannbehandling hos din egen tannlege.

Les mer TOO-tilbudet her; www.tooinfo.no

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)

Det er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) som står for opplæringen av disse tannlegene. TkØ er et regionalt odontologisk kompetansesenter og er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Hedmark, Oppland og Østfold.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?