Lærling/lærekandidat

Å være lærling og lærekandidat handler om å få opplæring i et fag gjennom å jobbe i en bedrift.
Sist oppdatert 03.01.2018

Opplæring i bedrift

I de fleste lærefag foregår de to første årene av opplæringen i skole, Vg1 og Vg2. Deretter følger Vg3 med to års læretid i bedrift, hvorav ett år er opplæring og ett år er verdiskaping. Vanligvis tar det fire år å få fag- eller svennebrev for lærlinger eller kompetansebevis for lærekandidater.

I noen få lærefag er det et Vg3 i skole før opplæringen avsluttes med ett og et halvt eller to års læretid i bedrift.

Ulike kontraktsforhold:

Lærling

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene.

Søk læreplass på Vigo.no. Søknadsfrist for læringkontrakt, 1. mars.

Du finner godkjente lærebedrifter på vilbli.no.

Kontakt rådgiver på din skole ved spørsmål om lærlingordningen.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen kan være et alternativ for deg som vet det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev. Opplæringen tilrettelegges for kompetanse på lavere nivå enn full fagkompetanse, som betyr at du får opplæring i deler av læreplanen for faget.

Som lærekandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift. Det er ikke krav om at du må ha bestått fag på videregående skole. Det er vanlig, men ikke et krav, å ha opplæringsavtale i løpet av Vg1 og/eller Vg2 for deretter å fortsette med opplæringskontrakt etter Vg2.

Læretiden er 2 år uansett arbeidsevne, og planen for opplæringen lages etter hva du kan  - og ønsker å lære.

Søk læreplass på Vigo.no. Søknadsfrist for opplæringskontrakt, 1. februar.

Kontakt rådgiver på din skole ved spørsmål om lærekandidatordningen.

Praksisbrev

Praksisbrevordningen er aktuell for deg som lærer best gjennom praktisk arbeid, er umotivert for skole og som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov. Ordningen kan også være aktuell for voksne som ikke i første omgang er i stand til å gjennomføre et fullstendig opplæringsløp.

Som praksisbrevkandidat inngår du en opplæringskontrakt med en lærebedrift på Vg1 og Vg2. Læretiden er 2 år. Opplæring i bedrift kombineres med ordinær undervisning i fellesfagene norsk, samfunnsfag og matematikk. Opplæringen i bedrift avsluttes med en praksisbrevprøve og dokumenteres med praksisbrev.

I Hedmark tilbys foreløpig praksiskandidatordningen i logistikkfaget og kjøttskjærerfaget

Praksisbrev er ikke mulig å søke på, men du melder interesse din søknad til ordinært inntak.

Søknadsfrist for ordnært inntak, 1. mars.

Kontakt rådgiver på din skole ved spørsmål om praksisbrevordningen.

Rammer for opplæringen

Skriftlig lærekontrakt og arbeidsavtale

Som lærling har du en skriftlig lærekontrakt mellom lærebedrift/opplæringskontor. Lærekontrakten må være godkjent av fylkeskommunen for å være gyldig. I tillegg til lærekontrakten skal du ha en skriftlig arbeidsavtale.

Plan for opplæringen

Bedriften skal ha en intern plan for opplæringen. Minst hvert halvår skal bedriften ha en vurderingssamtale med deg. I lærekontrakten står navnet på faglig leder, som har ansvaret for at du får opplæring i alle kompetansemål i læreplanen for faget. Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapning i lærebedriften. Du har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål. Du skal også være med å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold. 

Arbeidstid og lønn

Som lærling er du arbeidstaker i lærebedriften, med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale. Lønn for lærlinger varierer fra fag til fag. Du skal i tillegg til lærekontrakten ha en arbeidsavtale hvor det står hva lønna er, arbeidstiden, regler for ferie og om eventuell tariffavtale som regulerer arbeidsforholdet.

Lån og stipend

Lærlinger har rett til å søke på lån og stipend fra Lånekassen.

Avslutning av lærekontrakten

Når din læretid er over, avsluttes også ansettelsen i bedriften. Dersom den nye fagarbeideren skal fortsette i bedriften, må det inngås ny arbeidsavtale.
Læreforhold kan også avsluttes underveis, hvis du og bedriften er enige i at læreforholdet ikke kan fortsette. Ved enighet, kan kontrakten heves fra den datoen lærling og lærebedrift bestemmer.

Avsluttende prøve

For lærlinger avsluttes læretiden med fag- eller svenneprøve. Lærekandidater tar kompetanseprøve og praksisbrevkandidater tar praksisbrevprøve. Fag-/svennebrevet, kompetansebeviset og  praksisbrevet er dokumentasjon på at man har den kompetansen som er omtalt i læreplanen for faget.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater meldes opp til fagprøven av faglig leder i lærebedriften.

Klage på ikke bestått fagprøve

Dersom du har fått karakteren «Ikke bestått» på fag-/svenneprøven, praksisbrevprøven eller kompetanseprøven, kan du klage på prøveresultatet.

Slik sender du inn klagen:

  1. Fyll ut Skjema - klage på ikke bestått fagprøve.pdf og lagre filen lokalt på din pc.
  2. Gå til https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/942116217 og logg deg på med f. eks. MinID, BankID eller Buypass. Fyll ut de obligatoriske feltene.
  3. Last opp klageskjemaet og eventuelle vedlegg som utfyller klagen.
  4. Klikk på «Send sikkert til Hedmark fylkeskommune».
  5. Du mottar en kvittering på den e-postadressen du har registrert.

Spørsmål om utfylling av skjemaet? Kontakt Avdeling for fag- og yrkesopplæring på mailto:vgo@hedmark.org eller på telefon 62544625.

Fagbrevutdeling

Når den praktiske prøven er bestått, vil du få et diplom i form av et fag-/svennebrev eller kompetansebevis. Fagbrevutdelingen er en høytidelig markering. Du som har bestått prøven siste halvår, kan melde deg på. 

Høsten 2019 arrangeres det fagbrevutdelinger på Tynset 6. november, Hamar 7. november, Kongsvinger 21. november og Elverum 28. november. (Påmeldingsfristen er ute.)

Gi beskjed på e-post vgo@hedmark.org dersom du i stedet vil ha fagbrevet tilsendt i posten.

Fagbevis i kortformat

Her kan du bestille kortformat av fag-svennebrev. Dette fagbeviset kan bestilles fra Oberthur Technologies Norway AS for kr. 250,-

Bestillingsskjema for fagbevis i kortformat

Deler av læretiden i utlandet

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa.

Internasjonalt servicekontor for lærlinger er et samarbeid mellom fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Vi sender årlig ut om lag 60 lærlinger til ulike land i Europa. Målet er å stimulere til økt internasjonalt samarbeid for lærlinger og lærebedrifter i regionen.

I tillegg til utenlandsopphold for lærlinger, tilbyr kontoret instruktører/veiledere muligheten til å reise ut og besøke sin lærling. Tilbudet er finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+.

Internasjonalt Servicekontor

Hjelp fra PP-tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal hjelpe lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe  med å legge til rette for aktuelle kandidater med særskilte behov.

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Hvem gjør hva i fagopplæringen?

AVDELING FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING

Borud Turid, tlf. 90725853, turid.borud@hedmark.org 
Avdelingssjef.

Fossen Jorunn, tlf. 41259389, jorunn.fossen@hedmark.org 
Voksnes læring.

Lillehovde Merethe, tlf. 62544641, merethe.lillehovde@hedmark.org 
Godkjenning av lærekontrakter, vitnemål, tilskudd lærebedrifter.

Ljødal Solveig, tlf. 46802956, solveig.ljodal@hedmark.org 
Service og samferdsel, opplæringskontrakter, praksisbrev.

Masdal Inger, tlf. 45376116, inger.masdal@hedmark.org 
Restaurant- og matfag, Naturbruk, lærling og lærebedriftsundersøkelsen, nettsider.

Rostgaard Simon, tlf. 47792194, simon.rostgaard@hedmark.org 
Bygg- og anleggsteknikk, prøvenemnder, instruktørkurs, hospitering.

Runeberg Marita, tlf. 45375733, marita.runeberg@hedmark.org
Samfunnskontrakten

Saxrud Jorunn Hollerud, tlf. 47700445, ruth.saxrud@hedmark.org 
Design og håndverk, Medier og kommunikasjon.

Skjøthaug Hans, tlf. 99468729, hans.skjoethaug@hedmark.org 
Teknikk og industriell produksjon, statistikk.

Tvete Pål Vendelboe, tlf. 97679599, pal.tvete@hedmark.org 
Internasjonalt servicekontor.

Østvold Anne Mette, tlf. 62544625, anne.ostvold@hedmark.org 
Utsending av lærekontrakter, oppmeldinger, vitnemål og fagbrev, fagbrevutdelinger.

Aas Bjørn Gunnar Holst, tlf. 48210408, bjorn.aas@hedmark.org 
Elektrofag. 

Aasterud Anita, tlf. 47681601, anita.aasterud@hedmark.org 
Helse- og oppvekstfag, Fagbrev på jobb. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?