- Du som bruker er viktig for oss

- Når vi i dag lanserer nye nettsider er det på brukernes premisser. Vi har fått mer funksjonelle nettsider som åpner for flere digitale tjenester og digital dialog med brukerne, sier fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg.
Sist oppdatert 20.03.2018
Hanne Varhaug Søberg
Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Hedmark fylkeskommune har tatt innover seg kravene til digitalisering i offentlig sektor når vi i dag lanserer de nye nettsidene.

- Vi er til for våre innbyggere og da må vi sørge for at møtet med oss er så enkelt, effektivt og profesjonelt som mulig. Samtidig skal vi sikre åpenhet og kjennskap til alt vi gjør. Nettsidene er vårt digitale møtepunkt og vår viktigste eksterne kommunikasjonskanal, understreker kommunikasjonsleder i fylkeskommunen Endre Hjelseth.

Enkelt å finne frem

I arbeidet med å utvikle den nye nettløsningen har fylkeskommunen hatt tett dialog med ulike brukergrupper. Fokuset har vært på oppgaveløsning og enkel tilgang til informasjon. Søkefunksjonaliteten i løsningen er god og søk har derfor fått en sentral plass i tillegg til en enkel navigasjon.

- I dag er de fleste vant til å søke seg fram på nettet. Da er det viktig at vi tilbyr en så god søkefunksjonalitet som mulig. Og finner du ikke den informasjonen du er ute etter så har vi prioritert å få frem god kontaktinformasjon og ansattsøk, sier Endre Hjelseth, som er ansvarlig for nettløsningen i fylkeskommunen.

«Alle skal med»

Krav om universell utforming er ikke bare noe som gjelder fysiske bygninger og transportmidler men også nettsider og digitale tjenester. Det har fylkeskommune jobbet med helt fra starten av prosjektet  i utviklingen av de nye nettsidene.

-Den nye nettløsningen er tilgjengelig for alle. Designet er enkelt og brukervennlig og tilfredsstiller kravene til tilgjengelighet for alle. Det innebærer også at nettsiden er like tilgjengelige på mobile flater som på PC, sier Hjelseth.

Selv om fylkeskommunen har tatt et langt skritt i å tilby en moderne og fleksibel digital løsning med de nye nettsidene så er ikke jobben ferdig. Vi vil ha kontinuerlig fokus på å tilby gode digitale tjenester i fremtiden.

- Jeg håper du som bruker opplever at nettløsningen gir deg nye muligheter og en positiv opplevelse av oss, sier fylkesdirektør Varhaug Søberg.