- Et bra tiltak!

230 personer i Hedmark deltok på konferanse for å lære mer om hvordan de kan skaffe mer midler til kultur i Hedmark. Jardar Ellevold var veldig fornøyd med dagen.
Sist oppdatert 21.09.2018
Jardar Ellevold, Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, Jonny Haugseth, Marita Grøtan Heggstad og Liam Heggstad Bielek.
Jardar Ellevold fra Øvre Rendalen mannskor, Gry Oda Ulvmoen Myrbakken fra Stor-Elvdal skolekorps, Jonny Haugseth fra blant annet pensjonistforeningen i Rendalen og Pilegrimsnettverket, Marita Grøtan Heggstad fra bandet Vimarida musiv BA og Liam Heggstad Bielek (8 måneder) var noen av deltakerne på konferansen. De var veldig godt fornøyd med fylkeskommunens initiativ for å få mer penger til kulturlivet i Hedmark.

- Vi driver et landsens kor og er på stadig jakt etter penger, sier Ellevoll, som representerte Øvre Rendalen mannskor.

- Vi har stor aktivitet og bruker veldig mye tid på å finne midler. Det er vanskelig å få oversikten over alle ordninger som finnes, det er nesten en egen profesjon, sier han og ler.

Han synes den store tilskuddsdagen er et positivt tiltak.

Ønsker mer penger til kulturen i Hedmark

Det var fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen som åpnet konferansen i Hamar Teater onsdag.

- Bakgrunnen for konferansen er jo at fylkesrådet har ønsket at Hedmarks kulturliv, idretten og frivilligheten skal få en større del av nasjonale tilskudd og støtteordninger. Vi håper at dagen gir påfyll og inspirasjon til å finne nye muligheter, og bygge kultur og kompetanse, sa han.

I tillegg til at Hedmark fylkeskommune forvalter en rekke tilskuddsordninger innenfor kultur, var målet med konferansen å gi deltakerne oversikten over andre ordninger som kan være relevante.

230 deltakere

På programmet sto blant annet Norsk kulturråd, Nordisk informasjonskontor, Norsk Tipping, Sparebankstiftelsen og Bufdir. Dessuten var det noen kunstnere som presenterte hvordan de hadde jobbet for å skaffe midler til sine prosjekter.

For å gi så mange som mulig muligheten til å delta, var det både et arrangement på dagtid og tilsvarende samme kveld. 150 personer deltok på dagtid, mens det var 80 deltakere på kveldsarrangementet.

Hvis du ikke fikk med deg konferansen, kan du finne en oversikt over både fylkeskommunale tilskudd og eksterne ordninger på temasiden om tilskudd.

1. Fylkesråd Per Gunnar Sveen åpnet konferansen.

2. Christin Bjerke fra Nordisk informasjonskontor fortalte om muligheten til å få midler til prosjekter som er i samarbeid med andre nordiske land.

3. 150 deltakere var i Hamar Teater på dagarrangementet. Tilsammen var det om lag 230 personer som deltok på begge konferansene.

4. Linda Eng Strand fra Norsk Tipping fortalte blant annet om spillemidler og grasrotandelen. Jørn Øversveen fra Hedmark fylkeskommune var konferansier.