- Et eksempel til etterfølgelse

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen var full av lovord om byggherre Alvdal kommune under åpningen av Sjulhustunet – barneskole, kulturskole, kultursal, frisklivssal og idrettshall i ett.
Sist oppdatert 23.11.2018
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen, rektor Janne Midttun og ordfører Johnny Hagen.
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen roste rektor Janne Midttun og ordfører Johnny Hagen for måten Alvdal kommune har jobbet med Sjulhustunet på. Foto: Olav Arne Bjerkelund

Nybygget koster rundt 200 millioner kroner. Av den summen er sju millioner kroner finansiert av spillemidler til ulike anlegg.

- Her har synes jeg kommunen har fått mye ut av pengene. Alvdal er kjent for gode skoler og skoleresultater, og et nytt anlegg som dette er en viktig faktor for trivsel og godt miljø i skolen. Måten kommunen har tatt med fylkeskommunen i arbeidet med å skape gode miljøer og møteplasser både innomhus og utomhus, er et eksempel til etterfølgelse, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Spillemidler viktig

Sjulhustunet har fått spillemidler til både kulturarena, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

- Jeg er glad for at Alvdal kommune inviterte oss inn i prosessen og ville benytte seg av kompetansen vår innen anleggsutvikling. Vi må berømme fokuset kommunen har hatt på uteområdet, sier Randi Langøigjelten, fylkessjef for kultur, bibliotek og kompetanse i Hedmark fylkeskommune.

Unikt samspill

Utearealene består blant annet av ballflater av kunstgress og asfalt, trampolineområde, turnområde, klatrepyramide og områder for skilek og friidrett.

- Det er samspill mellom skole, idrett, fysisk aktivitet og kunst og kultur. På den måten er Sjulhustunet blitt en flott møtearena og et samlingssted for alle generasjoner. Vi ser på Sjulhustunet som et godt utviklingsprosjekt som vi ofte bruker som eksempel i andre samarbeidsprosjekter vi er involvert i, sier Randi Langøigjelten.

- Her kan alle møtes

Ordfører Johnny Hagen var en av mange stolte alvdøler under åpningen av signalbygget i Alvdal - som altså rommer Alvdal barneskole og SFO, Alvdal kulturskole, Alvdal kulturstue, Alvdalshallen og Alvdal friskliv.
- Her har vi et anlegg hvor alle kan møtes. Her kan kunst møte idrett, amatør møte profesjonell, barn møte ungdom og voksne kan møte barn og unge. Dette blir kjempebra, sier Johnny Hagen.

Bilder fra åpningen

Sjulhustunet en kald ettermmiddag i november.Barn fra Alvdal barneskole danset under åpningen av Sjulhustunet.Torget, med minitorget og kantine, er en av mange møteplasser inne i skoledelen av Sjulhustunet.