- Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler må styrkes

- Alt av utviklingsoppgaver Fylkesmannen har, bør flyttes over på regionalpolitisk nivå, sa fylkesråd Thomas Breen under høringen om oppgaver til nye regioner i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag.
Sist oppdatert 21.11.2018
Thomas Breen
Skjermdump fra Stortingets overføring av den åpne høringen i kommunal- og forvaltningskomiteen tirsdag.

- Det er viktig at fylkesmannens rolle rendyrkes som kontroll- og tilsynsmyndighet slik det var tenkt. I dag er det altfor mye ressurser som går med til nesten det samme. Den ene dagen møter vi landbruksaktører for å drive utvikling, og dagen etter møter de fylkesmannen. Slik kan vi ikke ha det, fortsatte Breen.

Åpen høring

Hedmark fylkeskommune har levert høringsnotat til kommunal- og forvaltningskomiteen i forbindelse med stortingsmeldingen om oppgaver til nye regioner.

Tirsdag var fylkeskommuner som skal slås sammen og andre aktuelle aktører invitert til åpen høring i kommunal- og forvaltningskomiteen. Oppland og Hedmark fylkeskommune skulle presentere sine høringsinnspill sammen, men på grunn av sykdom var det fylkesråd Thomas Breen som talte på vegne av begge. Hedmark og Oppland blir som kjent slått sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020.

I tillegg til å peke på hva som bør være fylkesmannens rolle, framhevet Breen at lokal kunnskap er viktig for god gjennomføring av en rekke oppgaver.

- Vi har flere eksempler som viser hvor viktig det er å kjenne geografien og næringsstrukturer for å lykkes, og det gjør man ikke når man sitter Oslo og bestemmer. Skal man få fart på blant annet næringsutvikling og bredbånd er det viktig de som skal drive samfunnsutvikling er en del av aktørbildet. I tillegg er det viktig at statsbyråkratiet ikke forsetter å øke når nye oppgaver flyttes. Det må være en tillitt fra dere i Oslo at faktisk klarer å gjennomføre store og viktige oppgaver ute i regionene, sa han.

Samfunnsutvikler

I høringsnotatet står det også at Hedmark fylkeskommune forventer at oppgavemeldingen følges opp med ytterligere oppgaver i tråd med ekspertutvalgets anbefalinger.

«Det er helt sentralt at det som nå er foreslått videre utredet faktisk fører til en styrking av fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler,» står det i høringsnotatet.

Opplands innspill

Oppland fylkeskommune har også levert et høringsinnspill. De har blant annet valgt å se spesielt på kultur og kulturarv. 

«Flere utredninger (...) viser med tydelighet at en av fordelene med overføring av oppgaver til regionalt nivå styrker dialogen mellom kommune, fylkeskommune og stat, som igjen vil gi bedre samkjøring av virkemidler på kunst- og kulturområdet, som igjen vil styrke det lokale kulturlivet og tilbudet til innbyggerne våre,» står det i høringsnotatet.

Oppland fylkeskommune er fornøyd med forslaget om å overføre en del oppgaver fra Riksantikvaren.

«Vi vil likevel påpeke at det er utfordrende for fylkeskommunen å jobbe med kulturarv i et verdiskapingsperspektiv når flere av de sentrale oppgavene ligger hos fylkesmannen,» skriver de i høringsnotatet.

Må få penger til gjennomføring

Både Hedmark og Oppland er enige om at det må følge ressurser med oppgavene.

«Det er en forutsetning at med oppgaveoverføring så følger også det også med penger,» skriver Hedmark fylkeskommune.

Se opptak av den åpne høringen på Stortinget (Hedmark er cirka 13.49 ut i sendingen)

Høringsnotat fra Hedmark fylkeskommune.pdf

Høringsnotat fra Oppland fylkeskommune.pdf