- Har aldri vært bedre

Andelen elever som fullfører videregående opplæring i Hedmark, har økt til 74 prosent.
Sist oppdatert 30.05.2018
Tore Gregersen og Aasa Gjestvang skriver 74 på ei tavle.
Tore Gregersen, fylkessjef for videregående opplæring, og fylkesråd Aasa Gjestvang gleder seg over at flere og flere fullfører videregående opplæring i Hedmark. Foto: Olav Arne Bjerkelund

Fra tallene som ble publisert for ett år siden, har Hedmark økt med 2,8 prosent. Kun nabofylket Oppland har liknende framgang.  Landsgjennomsnittet økte med halvannet prosentpoeng.

- Resultatene har aldri vært bedre, og det er mange som skal takkes for det. Vi har satset målrettet på å heve kvaliteten på tilbudet vårt, og alle som jobber med opplæring, har bidratt til at vi har lyktes i stor grad som vi har, sier en fornøyd Aasa Gjestvang, fylkesråd for videregående opplæring i Hedmark. 

Systematikk i alle ledd

Hedmark fylkeskommune har jobbet bevisst med tiltak som skal sikre så høy gjennomføring som mulig ved sine videregående skoler. Sommerskole, etterutdanning av lærere og tett oppfølging av skolene er noen tiltakene. 

- Dette er målrettet arbeidet over lang tid, og vi har vektlagt systematikk i alle ledd, sier Tore Gregersen, fylkessjef for videregående opplæring i Hedmark.

 - I 2007 hadde vi en gjennomføringsprosent på 62, resultater som viste at vi var nesten sju prosent bak landsgjennomsnittet. Snittet har økt siden da, men vi har økt enda mer enn landsgjennomsnittet. Nå er vi ett prosentpoeng bak, sier Tore Gregersen.

Holdningsendring

Fylkesråd Aasa Gjestvang mener at den store framgangen også skyldes at synet på utdanning har endret seg i Hedmark de siste årene. 

- Vi kan gjerne si at Hedmark har blitt et utdanningsfylke, flere og flere har forstått at utdanning er viktig. Men det er ikke bare vår fortjeneste. Både grunnskolen og høgskolene med flere har bidratt til at utdanning er blitt satt på dagsorden. Mulighetene til å få seg en jobb uten utdanning blir færre og færre, sier Aasa Gjestvang.

Om statistikken

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som gjennomfører undersøkelsen. Gjennomføringstallene viser antall elever i prosent som har fullført studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. De siste tallene viser altså resultatene for elevene som startet videregående opplæring i august 2012.