- Vi må tilpasse oss et arbeidsliv i stadig endring

Moelven Byggmodul har digitalisert deler av driften. I stedet for å ansette ny kompetanse, har de videreutdannet de ansatte som tidligere gjorde jobben manuelt.
Sist oppdatert 04.03.2019
HR-direktør Yngve Andreassen, Direktør i NAV Innlandet Bjørn Lien, teamleder Viggo Engh, fylkesråd Aasa Gjestvang og fabrikksjef Rolf Johan Sørli.
God stemning: Viggo Engh forklarer med stor innlevelse hvilke endringer som blir gjort på pre-kutt, avdelingen på Moelven Byggmodul der han er teamleder. Fra venstre: HR-direktør Yngve Andreassen, direktør i NAV Innlandet Bjørn Lien, teamleder Viggo Engh, fylkesråd Aasa Gjestvang og fabrikksjef Rolf Johan Sørli. Foto: Marit Thobiassen Strande

Fylkesråd Aasa Gjestvang mener dette er en god måte å løse en slik utfordring på.

- Evnen til å omstille seg blir viktigere i et arbeidsliv som er i stadig endring. Vi skal leve av utdanning og kompetanse i framtida alle sammen. Vi som har ansvar for utdanning, må jobbe tett med næringslivet for å få til rett og nok kompetanse, sier Gjestvang.

- Må utvikle medarbeiderne

Å videreutdanne de ansatte i en bedrift er ett av de tiltakene en ny regional plan for kompetanse og arbeidskraft peker på som viktig.

- Dette kjenner vi oss godt igjen i, vi står midt oppi det, sier HR-direktør i Moelven-konsernet Yngve Andreassen og fortsetter:

- Vi har 3500 ansatte og bare en turnover på cirka 200 ansatte i året. Vi må utvikle de medarbeiderne vi har.

Blir robotoperatør

Viggo Engh er et godt eksempel på Moelven-ansatt som har klart å tilpasse seg behovene til bedriften.

- Jeg begynte i Moelven Byggmodul som innleid snekker. Så trengte bedriften gulvleggerkompetanse, så da lærte jeg meg det. Så lærte jeg meg å legge rør da bedriften trengte den kompetansen, sier Engh og legger til at han har mer enn ett fagbrev.

Så langt i år har Engh og flere andre kolleger brukt mesteparten av tiden på kursing og læring, for nå skal han bli robotoperatør.

- Fra å være snekkere skal vi nå bli cnc-operatører. Det gleder jeg meg til, sier han.

Fylkesråd Aasa Gjestvang, direktør i NAV Innlandet Bjørn Lien, fabrikksjef Rolf Johan Sørli, teamleder Trond Sønes, HR-direktør Yngve Andreassen og teamleder Viggo Engh.Aasa Gjestvang, HR-direktør Yngve Andreassen, teamleder Viggo Engh, fabrikksjef Rolf Johan Sørli, direktør i NAV Innlandet Bjørn Lien og teamleder Trond Sønes.Maskin som flytter materiale fra et sted til et annet.

- En liten revolusjon

Det var i 2015 Rolf Johan Sørli, som nå er fabrikksjef på Moelven Byggmodul, begynte å snakke om å modernisere bedriften.

- Det har skjedd en liten revolusjon i fabrikken de siste to årene, sier han.

Å utvikle bedriften fra håndverk til industri har krevd mange millioner i fysiske investeringer, men også flere millioner til kompetanseutvikling. For selv om noen prosesser blir automatisert, er det fortsatt de ansatte som er viktigst, understreker Sørli.

Han har vært opptatt av å starte involveringen av de ansatte tidlig, slik at de er mer forberedt på endringene som kommer.

- Det er viktig at vi som arbeidstakere er villige til å være med på utviklingen, slik at vi ikke blir en bremsekloss. Da risikerer vi jo også å bli satt til side fordi vi blir utdatert, sier Engh, som mener det ikke finnes noe alternativ til å utvikle seg.

- Utvikle eller avvikle

Dette er HR-direktør Andreassen enig i.

- Hvis ikke vi utvikler oss, er det begynnelsen på slutten. Enten må vi utvikle oss, eller så kan vi bare avvikle. Vi ønsker at utviklingen av de ansatte skal skje kontinuerlig slik at det ikke blir de tunge løftene en gang iblant, sier han.

Dette har fabrikksjefen på Moelven Byggmodul tatt på alvor og etablert Byggmodul-skolen. Den kom ordentlig i gang høsten 2018. Der har bedriften blant annet kjørt HMS-kurs, krankurs og lederutviklingskurs for teamledere.

Der har de både brukt interne og eksterne kursholdere, blant annet fra Nav.

Direktør i NAV Innlandet Bjørn Lien er imponert over måten Moelven Byggmodul har jobbet med kompetanseheving.

- Det er helt nødvendig å ha arbeidsplassen som læringsarena, sier han.

Fakta om planen

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019-2030 har fire hovedområder:

  • Livslang læring
  • Attraktive arbeidsplasser – gründerskap og kompetansearbeidsplasser
  • Markedsorienterte og lærende klynger og nettverk
  • Innovasjon i offentlig sektor

Planen er et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune, NAV, Høgskolen i Innlandet, NHO, LO, Innovasjon Norge, KS og Fylkesmannen med flere.

Planen ble vedtatt i fylkestinget i desember.