0,2% befolkningsvekst i Hedmark

Tall for 3. kvartal viser en fortsatt sterk sentralisering med vekst i og rundt byene, mens distriktene har flere døde enn fødte og lav tilflytting.
Sist oppdatert 20.11.2018
Mange ungdommer på Stortorget i Hamar
Hamar økte meste i 3. kvartal med 189 flere innbyggere. Til sammen bor det nå 31 156 personer i kommunen. Ringsaker har økt mest i år, med 236 innbyggere i pluss, men økte bare med 24 innbyggere i 3. kvartal. Foto: Marit Thobiassen Strande

Hedmark har hatt en økning på 331 innbyggere så langt i 2018. Det tilsvarer en vekst på 0,2 prosent. Norge har samlet sett hatt en vekst på 0,5 prosent.

Det sees både i Hedmark og i andre fylker et lavere vekstnivå nå enn vi har sett tidligere.

I Hedmark skyldes det både et større fødselsunderskudd, et lavere innvandringsnivå og en lavere innenlandsk tilflytting. Likevel har fylket fortsatt en samlet innenlandsk nettotilflytting. Det er en nødvendig forutsetning for vekst, siden vi har et vedvarende fødselsunderskudd og reduksjon i innvandringen fra utlandet.

Det er innenlandsk flytting som bidrar til de største flyttestrømmene. Mer enn 4 000 personer har flyttet fra andre fylker og til Hedmark hittil i 2018. Samtidig har litt under 4 000 flyttet ut av fylket.

Samtidig har det vært en innvandring på 1 000 personer og en utvandring på 500 personer. Fødselsunderskuddet er markant, og i dette kvartalet er Hedmark og Oppland de eneste fylker hvor det fødes færre enn det dør.  

Blant kommunene finner vi størst vekst i Hamarregionen. Samtidig er det et flertall av kommunene som har hatt befolkningsnedgang.

Kontrasten mellom kommunene med vekst og befolkningsnedgang er vedvarende og viser en stadig sterk sentraliseringstrend.

Ser vi alene på utviklingen i 3. kvartal fremgår det et stabilt bilde av en vekst på rundt 250 personer i fylket i dette kvartalet de seneste årene.

Kongsvingerregionene og Nord-Østerdalen har hatt vedvarende befolkningsreduksjon i 3. kvartal igjennom en årrekke, mens Hamarregionen og Sør-Østerdalen vokser.

Du finner tall for folkevekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting pr 3. kvartal fra år 2010-2018 for alle kommuner og regioner i dette vedlegget:

Befolkningsendringer i 3. kvartal, kommuner og regioner i Hedmark.pdf

Har du spørsmål eller ønsker du tallene til eget bruk, kan du kontakte statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen.