10,3 millioner til utvidet TT-ordning

Hedmark fylkeskommune er tildelt 10,3 millioner kroner som skal gi rullestolbrukere, blinde og svaksynte ekstra reiser gjennom TT-ordningen.
Sist oppdatert 02.07.2019
Fargerik rullestol
Hedmark fylkeskommune har fått ekstra midler slik at rullestolbrukere og synshemmede som omfattes av TT-ordningen, får et betydelig bedre transporttilbud.

Ordningen med tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen) er et særskilt transporttilbud for personer med nedsatt bevegelsesevne som ikke kan benytte ordinær kollektivtransport. Transporttilbudet inngår som del av det lokale kollektivtransporttilbudet som fylkeskommunene har ansvaret for.

Som et tillegg til fylkeskommunenes egne ordninger er det etablert en statlig tilskuddsordning som en utvidet TT-ordning. Denne startet som en forsøksordning i 2012, og det ble lagt til grunn at midlene skulle gå til TT-brukere med særlige behov. Synshemmede ble nevnt spesielt, og etter en dialogrunde ble også rullestolbrukere omfattet av ordningen. 

- Endelig!

Hedmark har søkt om utvidet TT-ordning i alle år fra 2012, men 2019 er det første året søknaden er innvilget.

- Det er veldig bra at vi endelig får midler! En stor takk til alle som har stått på for realiseringen av denne utvidede TT-ordningen. Dette betyr veldig mye for de 599 brukerne i Hedmark som får glede av ekstra midler til tilrettelagt transport, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

- Vi ønsker selvsagt å igangsette den ekstra tildelingen så snart det er praktisk mulig, sier fylkesråden.

100 enkeltreiser pr. halvår

Hedmark fylkeskommune søkte om 10,3 millioner kroner for siste halvår 2019, og har fått innvilget hele summen. Totalt er det godkjent oppunder 5000 TT-brukere i Hedmark. Den utvidede ordningen skal gjelde 358 TT-brukere som er registrert som rullestolbrukere og 241 som er registrert som blind eller svaksynt.

Målet er at utvidet ordning sammen med fylkeskommunens ordinære tilbud skal sikre disse gruppene totalt 100 enkeltreiser hver i løpet av årets seks siste måneder.

Helårlig fra 2020

Det er Samferdselsdepartementet som har fordelt midlene som Stortinget har bevilget for 2. halvår 2019. Foruten Hedmark fikk også Oppland, Hordaland, Telemark og Nordland fylkeskommuner støtte til utvidet TT-ordning i denne runden. Fra og med 2020 vil alle fylkene få tildeling for hele året.