11 prosjekter innstilt til å få bredbåndsmidler

Hedmark fylkeskommune har innstilt 11 prosjekter i fylket til å få nasjonale midler til bredbåndsutbygging fra Nkom.
Sist oppdatert 27.08.2018
Fylkesråd Thomas Breen
Hedmark fylkeskommune har jobbet målrettet med blant annet mobilisering og rådgiving og har hvert halvår arrangert seminarer for å informere kommunene om søkeprosessen for å få Nkom-midler. Fylkesråd Thomas Breen på bredbåndseminar i Elverum i april. Foto: Kate Langsethagen

Her er lista:

 • Trysil – bredbånd til alle – 7 081 130 kroner
 • Høyhastighetsbredbånd Sjøli i Rendalen – 734 640 kroner
 • Bredbåndsutbygging i Kongsvinger – Bjørndalen: 297 876
 • Engerdal trinn 2: 6 332 190 kroner
 • Bredbåndsutbygging i Kongsvinger – Øyermoen: 424 250 kroner
 • Bredbåndsutbygging i Åmot – Deset: 458 240 kroner
 • Bredbåndsutbygging i Åmot – Slemdalen: 772 816 kroner
 • Bredbåndsutbygging i Grue – vest for Glomma: 1 013 870 kroner
 • Bredbåndsutbygging i Sør-Odal – Odals Verk: 917 300 kroner
 • Høyhastighetsbredbånd i Os – Narjordet til Tufsingdalen: 1 786 440 kroner
 • Bredbåndsutbygging i Kongsvinger – Breiroa: 291 330 kroner.

Summen blir 20 110 082 kroner.

Det er bare kommuner som kan søke.

Totalt har det kommet inn 49 søknader om støtte fra Nkom, og det er til sammen søkt om 105 millioner kroner.

Hedmark er tildelt en ramme på inntil 9,4 millioner kroner fra Nkom, men Nkom anbefaler fylkeskommunene å sende inn en prioritert liste der summen er større en rammene. Dette i tilfelle ett eller flere av de prioriterte prosjektene ikke blir godtatt i Nkom.

Når Nkom har gjort sin tildeling vil fylkesrådet vurdere å bruke fylkeskommunale midler på prosjekter det er søkt om i denne omgang, men som ikke får midler fra Nkom.

Finn sakspapirene fra fylkesrådets møte, sak 125/18